24.3. Nastavení lokálních referenčních hodin

Program xntp obsahuje také ovladač pro připojení lokálních referenčních hodin. Seznam podporovaných hodin najdete po nainstalování balíčku xntp-doc v souboru file:/usr/share/doc/packages/xntp-doc/html/refclock.htm. Každý ovladač je označen vlastním číslem. Konfigurace xntp se pak provádí pomocí pseudo IP adres. Údaje o hodinách se vloží do souboru /etc/ntp.conf, jako by šlo o standardní síťový časový server. Jsou jim přiřazeny speciální IP adresy ve formátu 127.127.t.u. Hodnota t označuje typ hodin a určuje výběr použitého ovladače, zatímco u (unit) specifikuje použité rozhraní.

Jednotlivé ovladače mají specifické konfigurační parametry. Podrobnosti o jednotlivých typech hodin naleznete v souboru /usr/share/doc/packages/xntp-doc/html/driverNN.htm (kde NN je číslo ovladače). Například hodiny typu 8 (radiové hodiny připojené přes sériové rozhraní) vyžadují přídavný modul. Modul Conrad DCF77 má např. režim 5. Aby byly tyto hodiny používány jako primární referenční zdroj, je nutné použít klíčové slovo prefer. Kompletní položka pro nastavení modulu Conrad DCF77 v konfiguračním souboru se proto napíše takto:

server 127.127.8.0 mode 5 prefer

Ostatní hodiny se nastavují podobně. Příklady najdete v dokumentaci xntp v /usr/share/doc/packages/xntp-doc/html.