11.6. Možné problémy

Nelze navázat spojení s volaným

Volání může selhat z celé řady důvodů, nejčastější jsou:

Připojení k Internetu nefunguje správně

Linphone používá k volání připojení k Internetu. Ujistěte se proto, že vaše připojení funguje a je správně nastaveno. Jednoduchý test připojení provedete tak, že spustíte svůj oblíbený prohlížeč a necháte si zobrazit libovolnou internetovou stránku.

Volaná osoba není dostupná

Pokud volaná osoba odmítne hovor, nemůžete být spojeni. Ke spojení také nedojde, pokud na počítači volané osoby neběží Linphone nebo váš protějšek není vůbec připojený k Internetu.

Ačkoliv je hovor spojen, není nic slyšet

Nejdřív se ujistěte, že máte správně nastavenou zvukovou kartu. Nastavení můžete překontrolovat pomocí libovolné aplikace využívající zvukovou kartu, např. hudebního přehrávače. Pokud zvuk funguje, ukončete všechny programy, které využívají zvukovou kartu, abyste vyloučili, že dochází ke konfliktu aplikací.

Jestliže stále nic nepomáhá, otevřete nastavení Linphone a v záložce Zvuk vyzkoušejte různá nastavení.

Hlas je na obou stranách trhaný

Pokuste se zvuk doladit přenastavením hodnoty bufferu v Soubor+Nastavení v záložce Síť.

Nefunguje DTMF

Chcete překontrolovat hlasové zprávy pomocí DTMF, ale nelze navázat spojení. DTMF může pro přenos dat používat tři různé protokoly, ale Linphone podporuje pouze dva (SIP INFO a RTP rfc2833). překontrolujte, zda váš poskytovatele jeden z nich podporuje. Výchozí protokol v Linphone je rfc2833. Přenastavení na SIP INFO provedete v Soubor+Nastavení+Síť+Ostatní. Pokud váš poskytovatele nepodporuje ani jeden z nich, není možné v programu Linphone DTMF používat.