11.2. Test Linphone

Pro test Linphone se používá malý testovací program sipomatic, který umí odpovídat na volání Linphone. Abyste otestovali Linphone, postupujte takto:

  1. Otevřete terminál a zadejte příkaz sipomatic.

  2. Spusťte Linphone a do pole SIP adresa zadejte sip:robot@127.0.0.1:5064 a klikněte na Volat nebo odpovědět.

  3. Jestliže je Linphone nastaven správně, uslyšíte zvonění a po určité době také oznámení.

Jestliže jste při testu uspěli, jsou váš zvukový systém a síť nastaveny správně. V případě neúspěchu překontrolujte nastavení zvuku včetně hlasitosti. Jestliže stále nic neuslyšíte, překontrolujte nastavení sítě a čísla portů pro SIP a RTP. Ujistěte se také, že nastavené porty nepoužívá jiná aplikace nebo služba. Pokud ano, zvolte jiné porty.