11.7. Glosář

Význam technických termínů a zkratek použitých v tomto textu:

VoIP

VoIP je zkratka z anglického voice over Internet protocol (hlas přes internetový protokol). Tato technologie umožňuje přenášet telefonní volání v síti Internet. Hlas je posílán jako jakákoliv jiná data v paketech přes IP.

SIP

SIP je zkratka z anglického session initiation protocol. Jde o protokol popisující navázání hovoru v síti. Samotný přenos hlasu po navázání hovoru probíhá pomocí RTP.

RTP

RTP je zkratka z anglického real-time transport protocol. Jde o protokol pro přenos multimediálních streamů v síti pomocí UDP. Hlas je přenášen rozsekaný na pakety, které jsou opatřeny časovým razítkem. Časové razítko umožňuje správné řazení paketů a detekci chyb.

DTMF

DTMF enkoder, stejně jako obyčejný telefon, používá k reprezentaci klíčů dva tóny. Dekoder pak tuto kombinaci převádí zpět do čísel. Linphone používá DTMF k oznamování vzdálených akcí, jako např. kontrole hlasové zprávy.

kodek

Kodek je algoritmus navržený ke kompresi hlasu a obrazu.

jitter buffer

K plynulému přehrávání hlasu je potřeba nepřerušovaný datový proud. Pakety v Internetu však přicházejí s různým zpožděním a v různém pořadí. Data se proto začnou nejdřív ukládat (do jitter bufferu) a přehrávání se spustí až po dosažení určité velikosti. Pokud je náskok, který se takto vytvoří, dostatečný, data se stíhají včas řadit. Jestliže není dostatečný, zvuk se trhá. Zvětšení hodnoty jitter buffer ovšem znamená současně zvýšení opoždění hlasu.