4.2. Nastavení připojení kapesního počítače

Abyste mohli KPilot používat, musíte nejdříve nakonfigurovat připojení kapesního počítače. Konfigurace závisí na typu kolébky (dokovací stanice), kterou kapesní počítač používá. Existují dva druhy kolébek, USB a sériové.

4.2.1. Konfigurace připojení prostřednictvím KPilota

Nejjednodušší cestou k nastavení připojení je použití průvodce konfigurací. Spustíte ho z nabídky výběrem Nastavení+Configuration Wizard (Průvodce konfigurací). Zadejte své uživatelské jméno a zařízení, ke kterému je kapesní počítač připojen. Průvodce se je pokusí zjistit sám, pokud stisknete tlačítko Automatically Detect Handheld & Username (Automaticky rozpoznat kapesní počítač a uživatelské jméno). Pokud automatická detekce neuspěje, přečtěte si část 4.2.2 – „Vytvoření symbolického odkazu /dev/pilot“ (↑Aplikace).

Po potvrzení tlačítkem Následující se průvodce dotáže na program, který má být pro synchronizaci použit. Můžete zvolit mezi balíkem KDE aplikací (výchozí), Evolution a žádnou aplikací (tato volba znamená, že bude prováděna pouze záloha, nikoliv synchronizace). Dialog ukončete stisknutím tlačítka Dokončit.

4.2.2. Vytvoření symbolického odkazu /dev/pilot

Nastavení připojení sériové kolébky se liší od připojení USB kolébky. V závislosti na jejím typu může (ale nemusí) být nutné vytvořit symbolický odkaz /dev/pilot.

USB

Za běžných okolností je USB kolébka rozpoznána automaticky a není nutné vytvářet zmíněný symbolický odkaz.

Sériová kolébka

Při použití sériové kolébky musíte vědět, ke kterému sériovému portu je připojena. Sériová zařízení mají jména (? nahraďte číslem) /dev/ttyS?, zařízení na prvním sériovém portu se jmenuje /dev/ttyS0. Kolébku připojenou k prvnímu sériovému portu nastavíte příkazem:

ln -s /dev/ttyS0 /dev/pilot