10.4. Používání Kopete

Po spuštění již nastaveného programu Kopete se musíte připojit k příslušné síti, kterou k chatování chcete používat. To uděláte volbou Soubor+Spojení+Připojit všechny.

Zvolte si z hlavního okna v seznamu kontakt, se kterým chcete chatovat. Označte ho a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Můžete si zvolit ze zaslání textové zprávy, v takovém případě zvolte Poslat zprávu,nebo zahájení chatování, zvolte Začít chat.

Chatování zahájíte vyvoláním kontextové nabídky kliknutím pravým tlačítkem na kontakt, se kterým chcete chatovat, a volbou Začít chat. Objeví se okno skládající se ze dvou částí. V horním okně se bude zobrazovat průběh chatu, ve spodním zadáváte své příspěvky. Druhé straně je po napsání zašlete kliknutím na tlačítko odeslat, které najdete vpravo dole. Svůj příspěvek můžete odeslat také volbou z hlavní nabídky Soubor+Poslat zprávu.

V kontextové nabídce kontaktů najdete také další možnosti jako Odstranit kontakt, Přejmenovat kontakt nebo Vlastnosti, kde můžete nastavit některé vlastnosti kontaktu.