3.2. Souhrn programu Kontact

Ve výchozím okně programu Kontact je zobrazen Souhrn (viz 3.1 – „Souhrn programu Kontact“ (↑Aplikace)). Jednotlivé komponenty můžete zobrazit kliknutím na jejich ikonu se jménem v levém sloupci.

Modul Souhrn nabízí základní informace o svátcích, narozeninách, úkolech, počasí a stavu připojení k PDA. V části Kanály můžete přistupovat k RSS zprávám. Modul Souhrn si můžete přizpůsobit v nabídce Nastavení+Nastavit souhrnný pohled.

Obrázek 3.1. Souhrn programu Kontact

Souhrn programu Kontact

3.2.1. Pošta

V levé části je zobrazen seznam poštovních složek a schránek s vyznačeným celkovým počtem zpráv a počtem nepřečtených zpráv. Složku vyberete prostým kliknutím. Seznam zpráv ve vybrané složce se zobrazí v pravém horním rámu. Počet zpráv ve vybrané složce je zobrazen ve stavové liště v dolní části okna aplikace.

V pravé horní části okna jsou zobrazeny předměty, odesílatelé a časy příchodu zpráv. Kliknutím na ně se patřičná zpráva zobrazí v dolní části okna. Přílohy se zobrazují jako ikony na konci zprávy, nebo mohou být zobrazeny přímo ve zprávě. Kliknutím na položky v záhlaví (Předmět, Odesílatel atd.) se zprávy seřadí podle zvoleného parametru.

Zprávy lze označovat stavovými příznaky. Stav zprávy lze změnit volbou Zpráva+Označit zprávu. Toho lze například využívat k označování důležitých zpráv, na které nechcete zapomenout. Omezit zobrazení pouze na zprávy s určitým stavem lze pomocí volby Stav ve vyhledávací liště.

3.2.2. Kontakty

V levém horním okně tohoto modulu najdete seznam všech adres, které máte v adresáři. Ve spodním okně najdete informaci o stavu zobrazení jednotlivých adresářů. V pravém okně je zobrazen aktuální zvolený kontakt. Pokud potřebujete vyhledat určitý kontakt, použijte lištu hledání nahoře nad seznamem.

3.2.3. Seznam úkolů

Seznam úkolů ukazuje zadané úlohy. Novou úlohu vložíte kliknutím na horní pole a vložením nové položky do seznamu. Kliknutím pravým tlačítkem na existující položku vyvoláte její kontextovou nabídku, pomocí které můžete například změnit obsah položky. Každá položka může být rozdělena do podpoložek. K vytvoření podpoložky stačí kliknout pravým tlačítkem a zvolit Nový podúkol. Úkoly můžete přidělovat i svým spolupracovníkům.

3.2.4. Kalendář

Pohled kalendáře je rozdělen do řady rámů. Ve výchozím pohledu je zobrazen malý kalendář aktuálního měsíce, pohled na aktuální týden. Dále máte k dispozici podrobný přehled úkolů a seznam kalendářů s jejich stavem zobrazení. Odlišný pohled můžete nastavit v nabídce Pohled hlavní nástrojové lišty.

3.2.5. Poznámky

Potřebujete si napsat poznámky? Pak použijte tento modul. Pokud pracujete v prostředí KDE, budete mít takto napsané poznámky vždy rychle k dispozici prostřednictvím appletu KNotes na hlavním panelu.