3.4. Kontakty

Komponenta Kontakty využívá aplikaci KAddressBook. Nastavení můžete provést volbou Nastavení+Nastavit KAddressBook. Lištu hledání v horní části okna můžete využít k vyhledávání kontaktů. Chcete-li zobrazovat pouze kontakty z určité kategorie, zvolte kategorii v rozbalovacím seznamu Filtr. Kliknutím pravým tlačítkem myši na kontakt se otevře nabídka s řadou možných operací, umožňuje například odeslat kontaktní informace emailem.

Obrázek 3.3. Adresářová komponenta programu Kontact

Adresářová komponenta programu Kontact

3.4.1. Přidávání kontaktů

Chcete-li přidat adresu z emailu, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte Otevřít v knize adres. Chcete-li přidat kontakt bez použití emailu, zvolte v komponentě Kontakty Soubor+Nový kontakt. V obou případech se otevře dialog, ve kterém můžete zadat informace o kontaktu.

Na kartě Obecné zadejte základní kontaktní informace, například jméno, emailové adresy, identity pro instant messaging nebo telefonní čísla. Pro třídění kontaktů můžete použít kategorie. Detaily obsahují podrobnější údaje, jako například datum narození nebo jméno partnera.

Na kartě Nastavení šifrování zadejte údaje o šifrování, například preferovaný veřejný klíč. Karta Různé obsahuje další informace, například fotografii nebo geografické údaje. Kartu Volitelná pole můžete použít pro zaznamenání libovolných dalších informací o kontaktu.

Kontakty lze také importovat z různých formátů. K tomu slouží volba Soubor+Importovat. Zvolte formát a vyberte soubor s kontakty.

3.4.2. Vytvoření distribučního seznamu

Distribuční seznamy jsou velmi užitečné v případě, že často zasíláte emaily na mnoho různých adres, které se však nemění, např. oznámení o novém výrobku všem prodejcům. Z adresáře pak nemusíte pracně vybírat jméno po jménu, ale pouze jeden distribuční seznam, jehož členům si určitý email přejete zaslat.

Chcete-li vytvořit distribuční seznam, zvolte z nabídky Nastavení+Zobrazit rozšiřující lištu+Editor distribučního seznamu. V části okna, která se objeví, klikněte na Nový seznam. Zadejte jeho jméno a klikněte na OK. Kontakty přidejte jejich přetahováním ze seznamu kontaktů. Seznam pak můžete používat úplně stejně jako obyčejnou adresu.

3.4.3. Přidávání adresářů

[Important]>Groupwarové adresáře

Nejvhodnější způsob vložení groupwarových zdrojů je použití zvláštního k tomu určeného nástroje. Ukončete Kontact a na příkazové řádce zadejte příkaz groupwarewizard. Zvolte ze seznamu typ serveru a zadejte adresu a autentizační údaje. Průvodce pak vloží dostupné zdroje do programu Kontact.

Kontact umí současně přistupovat k několika různým adresářům např. k jednomu sdílenému přes Novell GroupWise a k druhému přes LDAP server. Abyste viděli aktuální adresáře, zvolte Nastavení+Zobrazit rozšiřující lištu+Knihy adres. Nový adresář přidáte do seznamu kliknutím na tlačítko Přidat, výběrem požadovaného typu a zadáním požadovaných informací.

Zaškrtávací seznam ukazuje stav zobrazení adresářů. Zobrazení adresáře lze bez jeho smazání vypnout odškrtnutím. Úplně ho odstraníte jeho označením a kliknutím na tlačítko Odstranit.