3.5. Kalendář

Kontact používá jako kalendářový modul program KOrganizer. Nastavení můžete provést volbou Nastavení+Nastavit KOrganizer. Do kalendáře můžete zapisovat plánované schůzky a události. Jednotlivé události si můžete nechat připomínat. Kalendáře lze také importovat, exportovat a archivovat pomocí podnabídek v nabídce Soubor.

Obrázek 3.4. Kalendářová komponenta programu Kontact

Kalendářová komponenta programu Kontact

3.5.1. Plánování událostí

Novou událost vložíte pomocí nabídky Akce+Nová událost. V následujícím dialogu můžete v jednotlivých záložkách zadat mimo data také místo, účastníky a dobu trvání. Mají-li být účastníci předem upozorněni, zaškrtněte na kartě Obecné volbu Připomenout a nastavte v jakém předstihu má k upozornění dojít. Novou událost lze vložit také dvojitým kliknutím na patřičné místo v kalendáři. Můžete také tažením myši označit celý časový interval a pak z něj vytvořit událost dvojitým kliknutím nebo kliknutím pravým tlačítkem myši a volbou Nová událost z kontextové nabídky.

Účastníky události lze vložit na kartě Účastníci buď ručně nebo pomocí adresáře. Chcete-li účastníka vložit ručně, zadejte ho do pole Jméno a stiskněte Nový. Chcete-li použít adresář, klikněte na Vybrat adresy. Chcete-li událost naplánovat s ohledem na volný čas účastníků, klikněte na kartě Aktivita na Vybrat datum.

Pokud se má událost pravidelně opakovat, můžete zadat na kartě Opakování periodu opakování. Kartu Přílohy lze využít k přiložení doplňujících informací, například souboru s programem setkání.

3.5.2. Přidávání kalendářů

[Important]Groupwarové kalendáře

Nejvhodnější způsob vložení groupwarových zdrojů je použití zvláštního k tomu určeného nástroje. Ukončete Kontact a na příkazové řádce zadejte příkaz groupwarewizard. Zvolte ze seznamu typ serveru a zadejte adresu a autentizační údaje. Průvodce pak vloží dostupné zdroje do programu Kontact.

Kalendářový modul umožňuje současné připojení několika kalendářů. To je užitečné zejména v případě, kdy potřebujete kombinovat osobní kalendář s kalendářem své společnosti. Nový kalendář vložíte kliknutím na Přidat, volbou typu kalendáře a vyplněním potřebných údajů.

Zaškrtávací seznam ukazuje stav zobrazení kalendářů. Zobrazení kalendáře lze bez jeho smazání vypnout odškrtnutím. Úplně ho odstraníte jeho označením a kliknutím na tlačítko Odstranit.