5.2. Odhlášení

Po ukončení práce s počítačem můžete celý počítač vypnout, restartovat, nebo ho nechat běžet a pouze se odhlásit. Pokud váš systém umožňuje správu napájení, můžete také počítač uspat, čímž urychlíte příští spuštění.

Chcete-li se odhlásit a nechat systém běžet, proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Z hlavní nabídky zvolte Odhlásit se+Ukončit současnou relaci

  2. Můžete také použít klávesovou zkratku nastavenou v Osobním nastavení 6.2.7 – „Místní zvyklosti a zpřístupnění“. Obvykle je to Ctrl-Alt-Del. Zkratka otevře odhlašovací dialog, ve kterém klikněte na Ukončit současnou relaci

  3. Kliněte na ikonu odhlášení v panelu. Pokud panel ikonu odhlášení neobsahuje, může te ji přidat postupem popsaným v 5.1.3 – „Uzamčení obrazovky“