5.4. Správa složek a souborů pomocí Konqueroru

Konqueror je aplikace spojující funkce webového prohlížeče, správce souborů a prohlížeče dokumentů a obrázků. Následující text pojednává o Konqueroru jako správci souborů. Funkce webového prohlížeče jsou popsány v kapitole 7 – „Konqueror jako webový prohlížeč (↑Aplikace).

Konqueror jako správce souborů spustíte kliknutím na ikonu domečku na panelu. Konqueror zobrazí obsah vašeho domovského adresáře.

Okno správce souborů Konqueror sestává z následujících prvků:

Lišta nabídky

Tato lišta obsahuje nabídku s příkazy ke kopírování, přesouvání či mazání souborů, změně pohledů, spouštění dalších nástrojů, úpravě nastavení a nápovědu.

Nástrojová lišta

Nástrojová lišta poskytuje rychlý přístup k často používaným funkcím, které jsou dostupné i z nabídky. Podržíte-li ukazatel myši nad ikonou, objeví se její popis. Vpravo je ikona Konqueroru, která je během načítání adresáře či stránky animovaná.

Lišta umístění

Lišta umístění zobrazuje cestu k adresáři či souboru. Cestu můžete zadat přímo zadáním do této lišty. Stávající cestu lze smazat kliknutím na černý symbol s bílým X vlevo. Po zapsání cesty (adresy) stiskněte klávesu Enter nebo stiskněte tlačítko vpravo.

Na rozdíl od operačního systému Windows nepoužívá Linux označení diskových jednotek písmeny. Ve Windows byste pro přístup na disketu použili A:\, pro přístup k systémovým datům C:\ atd. V Linuxu jsou všechny adresáře v jedné stromové struktuře. Nejvyšší, tzv. kořenový adresář je označován lomítkem (/). Lze z něj přistupovat ke všem dalším adresářům. Dále je uveden přehled nejdůležitějších adresářů linuxového systému:

/home obsahuje soukromá data jednotlivých uživatelů s účty v systému. Zde umístěné soubory mohou být upravovány pouze svými vlastníky nebo administrátorem systému. Je zde například umístěn váš adresář s elektronickou poštou.

[Note]Domovský adresář v síťovém prostředí

Pokud pracujete v síťovém prostředí, může být váš domovský adresář umístěn i jinde, než v /home.

/media obvykle obsahuje data diskových jednotek kromě pevného disku vašeho počítače. Po připojení je zde například dostupný obsah USB flash disku, digitálního fotoaparátu, CD nebo DVD.

V adresáři /usr/share/doc je dostupná dokumentace o Linuxu a nainstalovaných softwarových balících. Podadresář manual obsahuje elektronickou verzi této příručky. Podadresář packages obsahuje dokumentaci ze softwarových balíků.

/windows se používá tehdy, máte-li na počítači současně systém Linux i Windows. Obsahuje data operačního systému Microsoft Windows.

Více se o linuxovém souborovém systému a jeho adresářích zozvíte v části 3.1.2 – „Adresáře a soubory “.

Navigační panel

Navigační panel lze skrýt či znovu zobrazit stisknutím klávesy F9. Navigační panel zobrazuje stromový pohled na informace. Klikáním na ikony v levé části panelu lze přepínat druh zobrazovaných informací. Podržíte-li chvíli nad ikonami kurzor myši, zobrazý se krátký popis. Můžete například zobrazit stromový pohled na souborový systém od kořenového nebo vašeho domovského adresáře.

Hlavní část okna

Hlavní část okna zobrazuje obsah vybraného adresáře nebo souboru. V nabídce Pohled si vyberte způsob zobrazení, který vám vyhovuje, např. Pohled s ikonami, Stromový pohled nebo Detailní pohled. Pokud kliknete na soubor, zobrazí Konqueror jeho náhled nebo otevře aplikaci pro zpracování souboru. Pokud nad souborem podržíte ukazatel myši, zobrazí Konqueror tip s informacemi o souboru, jako je jeho vlastník, datum poslední změny, velikost atd.

5.4.1. Kopírování, přesouvání a mazání souborů

Pro kopírování, přesouvání či mazání souborů potřebujete vlastnit dostatečná oprávnění k dotyčným souborům. Více se o oprávněních dozvíte v části 3.2 – „Uživatelé a přístupová práva“.

[Tip]Vybírání objektů v Konqueroru

Kliknutí na soubor či složku v Konqueroru spustí akci: zobrazí se náhled souboru nebo se otevře složka. To může být nezvyklé pro bývalé uživatele Windows. Pokud chcete jeden nebo více souborů pouze vybrat a neprovádět žádnou další akci, stiskněte před kliknutím na soubor klávesu Ctrl. Můžete také změnit nastavení myši v Ovládacím centru, viz 6.2.7 – „Místní zvyklosti a zpřístupnění“.

Nejrychlejší způsob kopírování nebo přesouvání objektů v Konqueroru je metoda táhni a pusť. Můžete například jednoduše přetáhnout soubory z jednoho okna do druhého (klikněte na objekt a se stále stisknutým levým tlačítkem myši ho přetáhněte na místo určení, kde tlačítko pusťte). Při upouštění objektu jste dotázáni, zda má být objekt přesunut nebo zkopírován.

Chcete-li smazat soubor nebo složku, postupujte takto:

 1. Vyberte objekt a stiskněte Del nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Přesunout do koše. Objekt se tak přesune do koše. Pokud je potřeba, můžete soubor z koše obnovit nebo ho smazat definitivně, viz 5.3.1 – „Práce s košem“

 2. Chcete-li objekt smazat nevratně, zvolte z nabídky Konqueroru Úpravy+Smazat nebo stiskněte Shift-Del

5.4.2. Vytvoření nové složky

Chcete-li v Konqueroru vytvořit novou složku, postupujte takto:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši do složky, ve které chcete vytvořit podsložku

 2. Zvolte Vytvořit nový+Složka

 3. V dialogu Nová složka zadejte jméno nové složky a kliněte na OK

5.4.3. Změna asociace souborů

Pomocí Konqueroru můžete rozhodnout, jaká aplikace má otvírat jaký soubor. Toto spojení typu souboru a výchozí aplikace se nazývá asociace. Asociaci souboru nastavíte následujícím způsobem:

Obrázek 5.4. Nastavení asociace souborů v Konqueroru

Nastavení asociace souborů v Konqueroru
 1. V Konqueroru zvolte Nastavení+Nastavit: Konqueror+Asociace souborů

 2. Příponu souboru vyhledáte jejím zadáním do pole Najít vzor souboru. V seznamu jsou zobrazeny pouze odpovídající typy souborů. Pokud například chcete změnit aplikaci používanou pro *.png soubory, zadejte png

 3. V seznamu Známé typy klikněte na požadovaný typ, otevře se tak dialog pro nastavení daného typu. V něm lze změnit ikonu, vzory souborů, popis a pořadí aplikací.

  Pokud požadovaná aplikace není v seznamu, klikněte na Přidat v části Přednostní pořadí aplikací a zadejte příkaz ke spuštění aplikace.

  Pořadí aplikací můžete změnit klinutím na některou z položek a tisknutím tlačítek Posunout výše nebo Posunout níže. Aplikace, která je uvedena úplně nahoře je používána jako výchozí pro otvírání daného typu souboru.

 4. Pokud potřebujete typ souborů, který není uveden mezi známými typy, klikněte na Přidat pod seznamem známých typů. Otevře se dialog, ve kterém je možné nový typ vytvořit.

  Skupina určuje hlavní typ, například text, video, audio atd. Většinu typů lze zařadit do některé ze skupin.

  • Klikněte na OK a pak nastavte přípony nového typu souborů

  • Zadejte popis nového typu souborů a zvolte, jakou aplikací má být otvírán

 5. Klikněte na OK