5.6. Hledání v počítači

K hledání souborů používejte aplikaci KFind, kterou lze spustit z hlavní nabídky volbou Najít soubory/složky. Lze ji také spustit klávesovou zkratkou Alt-F2 a zadáním kfind. KFind umožňuje vyhledávat soubory v počítači podle řady kritérií, jako je obsah souboru, data, vlastník nebo velikost.

Obrázek 5.5. Hledání souborů

Hledání souborů

5.6.1. Hledání souborů

Hledáte-li soubor podle jeho jména, postupujte takto:

 1. Spusťte z hlavní nabídky Najít soubory/složky (v konzoli můžete použít příkaz kfind

 2. Klikněte na kartu Název/umístění

 3. Zadejte jméno souboru v poli Název. Můžete používat následující zástupné znaky:

  Hvězdička

  Hvězdička (*) označuje libovolný počet chybějících znaků (i žádný). Například hledání marek* může nalézt soubory marek, marek.png a marek_to_nesmi_cist.kwd. Hledání mar*.kwd může například nalézt soubory marketa.kwd a marek_to_nesmi_cist.kwd.

  Otazník

  Otazník (?) označuje právě jeden znak. Například mare? nalzene marek, ale marek? nemůže nalézt soubor marek ani marek.png. Otazníků můžete použít kolik chcete, jejich počtu bude odpovídat počet hledaných znaků.

  Oba zástupné znaky můžete samozřejmě kombinovat.

 4. Adresář, ve kterém má hledání probíhat, zadejte v poli Kde hledat nebo ho vyberte po kliknutí na Listovat. Chcete-li hledat i v jeho podadresářích, zaškrtněte Včetně podsložek.

 5. Stiskněte klávesu Enter nebo tlačítko Najít

5.6.2. Pokročilé vyhledávání souborů

Pro podrobnější hledání můžete zadat další volby, např. text, který musí být obsažen v souboru:

 1. Spusťte z hlavní nabídky Najít soubory/složky (v konzoli můžete použít příkaz kfind

 2. Klikněte na kartu Název/umístění

 3. Zadejte jméno souboru v poli Název

 4. Adresář, ve kterém má hledání probíhat, zadejte v poli Kde hledat nebo ho vyberte po kliknutí na Listovat

 5. Klikněte na kartu Obsah

 6. V položce Typ souboru zadejte typ hledaného souboru

 7. V položce Obsahuje text zadejte slovo nebo frázi, kterou musí soubor obsahovat

 8. Pokud chcete zadat další volby, klikněte na Vlastnosti a zvolte požadované nastavení. Podržíte-li myš nad jednotlivými položkami, objeví se stručné vysvětlení

 9. Stiskněte klávesu Enter nebo tlačítko Najít

Podrobné informace o možnostech hledání najdete v online nápovědě programu KFind (Najít soubory/složky).

Pro pokročilé vyhledávání můžete využít i regulární výrazy. Práci s regulárními výrazy vám ulehčí KRegExpEditor, který je součástí balíčku kdeutils3-extra. Více informací o zástupných znacích a regulárních výrazech najdete v části 3.1 – „Unixové příkazy“.