6.2. Nastavení prostředí v Ovládacím centru

KDE umožňuje změnu prakticky všech částí pracovní plochy. Přenastavit můžete pozadí, spořič, písma, klávesnici, myš, zvuky a mnoho dalších položek. Všechny změny se provádějí v jednom centralizovaném programu, Ovládacím centru KDE. Ovládací centrum spustíte z nabídky nebo stisknutím tlačítka Alt-F2 a zadáním kcontrol.

V levé části jsou zobrazeny dostupné moduly Ovládacího centra. Kliknutím na ikonu modulu otevřete nabídku modulu. Zpět do vyšší úrovně se vrátíte kliknutím na ikonu Zpět. Pokud chcete pro rychlejší orientaci mít zobrazeny všechny moduly a podmoduly, zvolte z hlavní nabídky Pohled+Režim+Stromový pohled.

V pravé části se po výběru úlohy zobrazí konfigurační dialog. Žádné změny se neaktivují, dokud nekliknete na tlačítko Použít. Jestliže chcete vzít své změny zpět, klikněte na tlačítko Obnovit. Výchozí hodnoty nastavíte kliknutím na tlačítko Výchozí. Některá nastavení mohou vyžadovat rootovská práva, v takovém případě vás Ovládacím centrum vyzve k zadání hesla uživatele root.

V následující části najdete informace o možnostech nastavení prostředí KDE v Ovládacím centru. Podrobnější informace najdete v Nápovědě.

6.2.1. Vzhled a motivy

Tento modul umožňuje změnit vzhled prostředí KDE a aplikací. Obsahuje celou řadu jednotlivých částí.

V části Pozadí nastavíte pozadí své plochy. Může jít o barvu, obrázek nebo sérii postupně se měnících obrázků. Jestliže používáte více ploch, na každé ploše můžete nastavit jiné pozadí, viz 6.2.2 – „Pracovní plocha“.

Barevné schéma prostředí nastavíte v nabídce Barvy. Systém již obsahuje několik přednastavených barevných schémat, ale pokud vám žádné nebude vyhovovat, můžete si vytvořit vlastní.

Nová písma přidáte a jejich vlastnosti nastavíte v nabídce Písma. Zde také najdete nastavení týkající se vyhlazování. Ve výchozím nastavení je vyhlazování aktivováno pro všechna písma. Vyhlazování je technologie, která se stará o hladší zobrazení písem.

Styl ikon nastavíte v části Ikony. Zde nastavené ikony budou použity na ploše, v panelu, v nabídce a také ve všech aplikacích prostředí KDE. Spolu s ikonami můžete nastavit také jejich velikost a efekty (např. poloprůhlednost) pro jednotlivé části prostředí.

Odezva při spouštění aplikací umožňuje nastavit typ kurzoru, který se objeví při spuštění aplikace a bude signalizovat, že se aplikace spouští.

Spořič obrazovky se spouští po uplynutí zadané doby nečinnosti. Jeho typ a chování nastavíte v části Šetřič obrazovky.

Během přihlašování po zadání přihlašovacích údajů a před naběhnutím samotného prostředí KDE se zobrazuje úvodní obrazovka (splash). Její typ můžete zvolit v nabídce Úvodní obrazovka.

Styl je definicí tlačítek a jejich barev. Jednotlivé styly můžete volit a nastavovat v nabídce Styl.

V části Správce motivů můžete zvolit nebo nainstalovat nové téma do KDE.

V části Dekorace oken máte možnost změnit vzhled horní dekorace oken v KDE.

6.2.2. Pracovní plocha

Vzhled a chování pracovní plochy KDE nastavíte v modulu Pracovní plocha.

V nabídce Chování můžete nastavit zobrazování ikon, uspořádávání oken a činnosti tlačítek myši.

Pokud chcete zvětšit nebo změnšit standardní počet virtuálních ploch, najdete potřebný dialog v nabídce Virtuální plochy. Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny dvě virtuální plochy. mezi plochami se můžete přepínat pomocí přepínače v panelu nebo myší.

Velikost, umístění, délku a zobrazení panelů nastavíte v nabídce Panely. Nastavit lze také průhlednost nebo barvu panelu. Součástí hlavního panelu je také nabídka KDE, kterou lze samozřejmě nastavit prostřednitvím tohoto dialogu také.

Nastavení spojené s pruhem úloh provedete v nabídce Pruh úloh. Můžete zde nastavit seskupování stejných úloh, zobrazení pouze pro určitou plochu a také, zda se bude zobrazovat pouze ikona nebo ikona s názvem.

Nastavení správce oken, kwin, provedete v nabídce Chování oken. Zde nastavíte akce, které se provedou při přesunu okna, kliknutí nebo změně velikosti. Přiřadit můžete také akce k určitým činnostem nebo událostem myši.

Specifická nastavení oken umožňují provést nastavení pouze pro některá okna. Tato volba se projeví, pouze pokud používáte jako správce oken KWin.

6.2.3. Internet a síť

Modul Internet a síť obsahuje nabídky umožňující nastavit síťové připojení a související služby.

Pro Bluetooth zařízení a služby najdete dvě nabídky: Spárovaná Bluetooth zařízení a Bluetooth služby. V Nastavení připojení můžete nakonfigurovat různé časové limity pro různé typy připojení.

Sdílení pracovní plochy je užitečné, pokud chcete sdílet svou plochu s ostatními uživateli. Právo přístupu ke své ploše byste měli udělovat pouze důvěryhodným uživatelům.

Sdílení souborů umožňuje nastavit sdílení souborů přes Samba (Windows) a NFS (UNIX). Změny nastavení můžete provádět pouze jako správce systému (root). V běžném uživatelském režimu budete mít práva vkládat,měnit a odstraňovat své sdílené složky.

Pro prohlížení obsahu lokální sítě použijte Prohlížení lokální sítě, které se podobá „Network Neighborhood.“ Funkce prohlížení lokální sítě může vyžadovat další software, především démona LISa (balíček kdenetwork3-lisa).

Proxy servery a SOCKS servery potřebné pro přístup k Internetu zadáte v nabídce Proxy.

Nastavení související se Sambou byste měli nastavovat pouze pomocí programu YaST.

Prohlížeč Webu umožňuje upravit výchozí nastavení prohlížeče Konqueror. Změnit zde můžete písma, správu cookies a např. klávesové zkratky.

6.2.4. Komponenty KDE

tento modul umožňuje nastavit komponenty KDE jako např. výchozí aplikace.

V nabídce Výběr komponent můžete nastavit výchozího poštovního klienta, editor, messengera, terminál a prohlížeč. Pokud bude KDE v budoucnu potřebovat automaticky otevřít např. odkaz, použije automaticky výchozí prohlížeč.

KDE používá pro správné určení souboru a přiřazení aplikace Asociaci souborů. Mimo typu výchozí aplikace můžete nastavit také ikonu reprezentující typ souboru.

V nabídce Správce souborů můžete provést nastavení Konqueroru v roli správce souborů. Nastavit můžete písmo, cestu k domovskému adresáři a např. náhledy.

Optimalizaci výkonu KDE nastavíte v nabídce Výkon KDE Performance .

Přehled modulů KDE démona najdete v části Správce služeb. Zobrazeny jsou dva typy: služby volané při startu a služby volané na požádání. Za normálních okolností byste tyto volby neměli měnit, protože správné nastavení je životně důležité pro chod KDE.

Způsob přihlášení a vypnutí lze nastavit v nabídce Správce relace. Ve výchozím nastavení si KDE pamatuje poslední relaci a obnoví ji při dalším přihlášení. Nastavit lze také vyloučení některých aplikací z obnovení.

Kontrola pravopisu umožňuje nastavit jazyk kontroly. Kontrola pravopisu KDE (KSpell) poskytuje podporu řadě systému pro kontrolu pravopisu: nejznámější jsou ASpell a ISpell.

6.2.5. Periférie

V tomto modulu můžete nastavit zařízení připojená k počítači, např, digitální fotoaparát, obrazovku, klávesnici nebo myš.

Podporu pro digitální fotoaparát nastavíte v části Digitální fotoaparát. Zde můžete vložit a nastavit svůj typ fotoaparátu a zadat způsob připojení k počítači.

V modulu Obrazovka najdete volby úspory energie. Pokud si nepřejete, aby monitor automaticky uspával, odškrtněte volbu Povolit funkce úsporného režimu monitoru.

Joystick vám umožní zjistit, zda váš joystick funguje správně. Můžete zde také nastavit kalibnraci.

V nabídce Klávesnice lze nastavit chování klávesnice.

Nastavení myši najdete v nabídce Myš, nastavit lze chování spojené se stisknutím různých tlačítek myši, téma kurzoru nebo interval mezi dvojklikem.

V nabídce OBEX zařízení nastavíte OBEX připojení pro vaše zařízení, např. PDA

Dálková ovládání umožňují nastavit dálkový ovladač pro aplikace KDE.

6.2.6. Správa napájení

Tato nabídka je užitečná pouze pro notebooky. V současné době je dostupný pouze jeden modul a to Baterie notebooku, který kontrolu stav baterií notebooku. Aby byl tento modul funkční, je nutné mít nainstalovaný příslušný software správy napájení.

6.2.7. Místní zvyklosti a zpřístupnění

V tomto modulu nastavíte regionální nastavení a přizpůsobíte svůj systém pro hendikepované uživatele.

Pokud se potýkáte s problémy jako je ovládání vstupních zařízení, je tu modul Zpřístupnění, který vám výrazně usnadní práci s KDE.

Jazykové nastavení lze provést v modulu Země/Region a jazyk. Můžete zde nastavit nejen více jazyků najednou, ale také upravit formát měny, času a čísel.

Pokud potřebujete pracovat s několika různými klávesnicemi najednou, můžete si klávesnice vybrat v modulu Rozvržení klávesnice. Před nastavením nejdřív zaškrtněte volbu Povolit rozložení klávesnice. Pak označte klávesnice, které si přejete používat a aktivujte je stisknutím tlačítka Přidat. Doladění provedete v záložce Možnosti Xkb.

V modulu Klávesové zkratky můžete určitou akci jako např. spuštění určitého programu nebo přechod na jinou plochu spojit se stisknutím jedné nebo více kláves.

6.2.8. Bezpečnost a soukromí

Tento modul je určen pro nastavení osobní bezpečnosti, certifikátů a šifrování.

Pokud potřebujete změnit své osobní informace, použijte modul Heslo a uživatelský účet. Zde si můžete nastavit nové jméno, organizaci, adresu, SMTP server nebo změnit heslo.

Aby bylo prostředí KDE bezpečnější, lze v modulu Kryptografie nastavit SSL (Secure Socket Layer), kterou používá naprostá většina aplikací KDE. Mimo SSL zde také můžete nastavit své osobní certifikáty.

Modul Soukromí umožňuje nastavit takové chování systému a webového prohlížeče, aby byly vaše aktivity co nejméně vystopovatelné. Lze zde nastavit např. mazání cookies nebo cache prohlížeče.

Úschovnu KDE si můžete nastavit v modulu Úschovna KDE. Nic vám nebrání například ve vytvoření několika úschoven určených pro různé akce.

6.2.9. Zvuk a multimédia

V této části najdete volby pro nastavení přehrávání audio CD a systémových zvuků.

Ve výchozím nastavení jsou používána Systémová hlášení. Zde můžete ovlivnit, jak vás bude systém informovat o událostech v systému vyžadujících vaší pozornost.

Pokud vám nevyhovuje systém systémových hlášení a dáváte přednost zvukovým signálům, použijte modul Systémový zvonek, ve kterém můžete nastavit i typ, hlasitost a trvání signálu.

Práci s audio CD nastavíte v modulu Zvuková CD.

Základní nastavení zvukového systému KDE provedete v modulu Zvukový systém.

6.2.10. Správa systému

V této části najdete úlohy spojení s konfigurací systému. Velká část vyžaduje před nastavením zadání hesla uživatele root.

Modul Instalátor písem vám umožní instalovat do systému nová písma. V normálním režimu můžete instalovat písma pouze pro svou plchu. Pokud chcete, aby byla nová písma dostupná pro celý systém, klikněte na Administrátorský režim.

Správce přihlášení umožňuje nastavit správce přihlášení KDE, kdm. Můžete zde měnit vzhled přihlašovacího dialogu, písmo a další vlastnosti. Součástí konfigurace je také nastavení práv vypínání a restartu systému.

V části Cesty máte možnost nastavit umístění důležitých adresářů. Jde např. o desktop, autostart a Documents.

6.2.11. YaST2 moduly

Nabídka YaST2 moduly umožňuje přístup k modulům programu YaST. Můžete zde nastavit vše související s konfigurací vašeho systému. Všechny části vyžadují zadání hesla uživatele root. Ovládací centrum můžete v prostředí KDE spustit přímo YaST z hlavní nabídky nebo stisknutím klávesy Alt-F2 a zadáním yast.