5.9. Přenášení textu mezi aplikacemi

Bývalí uživatelé Windows používají pro přenášení textu do schránky a jeho opětovné vložení na jiné místo klávesové zkratky Ctrl-C a Ctrl-V, které fungují i v Linuxu. V Linuxu lze ale text kopírovat pohodlněji: stačí text vybrat myší a pak, na místě kam má být vložen, kliknout prostředním tlačítkem myši. Poukud má myš jen dvě tlačítka, stiskněte je obě najednou.

V případě některých aplikací, pokud v nich je již vybraný text, tato metoda nefunguje, protože se text ve schránce přepíše textem vybraným v cílové aplikaci. V takovém případě je užitečný nástroj schránky Klipper, který si „pamatuje“ několik posledních obsahů schránky. Ve výchozím nastavení se Klipper spouští společně s KDE a je zobrazen jako ikona schránky v systémové části panelu. Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte seznam obsahů schránky v paměti Klipperu, přičemž nejnovější, aktivní, je nahoře a zonačen křížkem. Pokud je text delší, je zobrazen jen jeho začátek.

Chcete-li z Klipperu zkopírovat starší text, vyberte ho ze seznamu Klipperu a pak ho běžným způsobem vložte na místo určení. Více se o Klipperu dozvíte v jeho online nápovědě.