5.3. Součásti prostředí

Bývalým uživatelům Windows nebo Mac OS by grafické pracovní prostředí nemělo činit žádné problémy. Hlavními součástmi jsou ikony na ploše a panel v dolní části obrazovky

Obrázek 5.1. Příklad prostředí KDE

Příklad prostředí KDE

Ikony na ploše představují soubory, adresáře, aplikace, funkce a výměnná média, např. CD nebo DVD.

Více informací o nastavení součástí prostředí naleznete v kapitole 6 – „Nastavení prostředí KDE.

Panel je pruh umístěný obvykle podél spodního okraje obrazovky. Je navržen tak, aby poskytoval všechny důležité informace o běžících aplikacích a systému a také jednoduchý přístup k důležitým funkcím a aplikacím. Pokud podržíte ukazatel myši nad ikonou, zobrazí se krátký popis.

Obrázek 5.2. KDE Panel (Kicker)

KDE Panel (Kicker)

Panel obvykle obsahuje následující oblasti:

Ikona hlavní nabídky

Implicitně je na levém okraji panelu ikona, kterou se otvírá hlavní nabídka KDE. Funkčně se podobá tlačítku Start systému Windows. Hlavní nabídka obsahuje důležité aplikace v uspořádané struktuře. Obsahuje také důležité funkce, například odhlášení nebo hledání aplikací. Viz 5.3.3 – „Přístup do hlavní nabídky“.

Rychlospouštěč

Vedle ikony hlavní nabídky je oblast pro rychlé spouštění aplikací. Obsahuje ikony nejdůležitějších funkcí a aplikací, které tak lze spouštět bez nutnosti procházet hlavní nabídkou. Obsahuje také ikonu Centra nápovědy SUSE, které obsahuje online nápovědu k vašemu systému 4 – „Nápověda a dokumentace.

Náhled ploch

Vpravo od rychlospouštěče jsou umístěny náhledy vašich virtuálních ploch, které umožňují lepší organizaci práce. Pokud používáte více programů současně, může být výhodné používat některé na samostatných plochách. Přepínat mezi plochami můžete klikáním na jejich náhledy v panelu.

Pruh úloh

Pruh úloh je umístěn vpravo od náhledu ploch. Ve výchozím nastavení zobrazuje všechny spuštěné aplikace, respektive jejich okna, bez ohledu na virtuální pracovní plochu. Pokud na titulek okna kliknete, přesune se okno do popředí. Pokud již v popředí je, minimalizuje se.

Systémová část

Úplně vpravo je systémová část panelu, která obvykle obsahuje hodiny, ovládání hlasitosti a další pomocné aplikace.

Více informací o konfiguraci panelu najdete v 6.1.2 – „Změna součástí panelu“.

5.3.1. Práce s košem

Koš je adresář pro soubory určené ke smazání. Takové soubory můžete do koše přetahovat z plochy či správce souborů, podržíte-li levé tlačítko myši. Nad košem tlačítko uvolněte. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu souboru určeného ke smazání a vybrat položku Přesunout do koše. Kliknutím můžete koš otevřít a prohlédnout si jeho obsah. Soubory můžete z koše přetáhnout zpět na původní místo.

Soubory smazané pomocí příkazu Smazat nejsou přesunuty do koše, nýbrž ihned zcela smazány. Chcete-li zcela a definitivně smazat soubory v koši, klikněte na koš pravým tlačítkem myši a zvolte Vyprázdnit koš.

5.3.2. Přístup k CD-ROM, DVD-ROM a disketám

Chcete-li přistupovat k datům na výměnných médiích, klikněte na ikonu Můj počítač na ploše a pak na požadovanou jednotku.

Kliknete-li na ikonu a médium je dostupné, zobrazí správce souborů jeho obsah. Klikáním pravým tlačítkem myši na jednotlivé ikony zobrazíte nabídky s různými volbami. Je také možné přetáhnout soubor na jiné místo, stačí držet stisknuté levé tlačítko myši, soubor přetáhnout na požadované místo a pak tlačítko uvolnit. Budete dotázáni, zda chcete soubor přesunout, kopírovat nebo pouze vytvořit odkaz.Můžete také kopírovat soubory ze svého domovského adresáře na disketu.

5.3.3. Přístup do hlavní nabídky

Hlavní nabídku otevřete kliknutím na ikonu zcela vlevo na panelu. Můžete také použít klávesovou zkratku Alt-F1. Hlavní nabídka je rozdělena do několika částí: Nejčastěji používané aplikace, Všechny aplikace (nabídka kategoricky roztříděných aplikací) a Činnosti.

Pokud znáte jméno aplikace (či jeho část), ale nemůžete ji najít v hlavní nabídce, můžete využít vyhledávací funkci umístěnou v části Všechny aplikace.

Obrázek 5.3. Vyhledávání v hlavní nabídce

Vyhledávání v hlavní nabídce

Stačí, když do vyhledávacího pole napíšete část jména aplikace; netiskněte pak Enter! Pokud je hledaná aplikace v systému nainstalována, jsou položky nabídky vedoucí k hledané aplikaci zvýrazněny.