5.10. Důležité nástroje a postupy

V každodenní práci není na škodu mít pomocníky. V KDE jich je bezpočet. Jeden vám pomůže se správou schránky, druhý se postará o naformátování diskety, třetí bude archivovat soubory a čtvrtý třeba ovládat sdílení pracovní plochy. Je jich tolik, že je snadné se v nich prostě ztratit. Ty nejdůležitější však najdete v této kapitole.

5.10.1. Správa hesel se správcem KWallet

Heslo je potřeba k přístupu k poště, k účtu ale také třeba pro přístup do některých konferencí. Vůbec není jednoduché si tu spoustu hesel a uživatelských jmen zapamatovat. A právě proto tu je Úschovna KDE (KWallet). Všechna hesla si uloží do zašifrovaného souboru a bude si je pamatovat za vás. Úschovna automaticky rozpozná, kdy je potřeba ověření, a sama se v případě potřeby spustí. Místo celé řady hesel budete s úschovnou potřebovat jen jedno jediné.

[Important]Ochrana hesla do Úschovny

Heslo pro otevření Úschovny nelze nijak obnovit nebo změnit, proto si ho dobře zapamatujte. Zároveň mějte na paměti, že kdokoliv zná vaše heslo k Úschovně, budete mít přístup také ke všem v ní uloženým heslům. Volte proto co nejbezpečnější heslo a nikomu jej nesdělujte.

5.10.1.1. Nastavení KWallet

Při prvním spuštění Úschovny se otevře průvodce nastavením. Můžete volit mezi Základní nastavení (doporučeno) a Pokročilé nastavení. Pokud zvolíte Základní nastavení (doporučeno), v následujícím dialogu se můžete rozhodnout, zda si uložíte osobní informace. Některé aplikace prostředí KDE např. KMail nebo Konqueror totiž umí Úschovnu využívat pro úschovu dat z webových formulářů a cookies. Pokud si přejete, aby tato databa byla v Úschovně ukládána, zvolte Ano, přeji si, aby KDE úschovna uschovávala mé osobní údaje a ukončete průvodce kliknutím na tlačítko Dokončit.

V případě volby Pokročilé nastavení bude nastavení stejně jako u předchozí volby, ale navíc zvolíte také bezpečnostní stupeň. Výchozí nastavení je obvykle dostačující, pokud by vám však nevyhovovalo, máte možnost volit z Automaticky uzavírat nečinné úschovny, tato volba Úschovnu po určité době nečinnosti ukončí, a volby Ukládat síťová a lokální hesla do oddělených úschoven, která bude ukládat do oddělených souborů lokální hesla a hesla síťová. Průvodce ukončíte kliknutím na Dokončit.

Po nastavení se objeví ikonka Úschovny panelu. Kliknutím pravým tlačítkem myši na tuto ikonku vyvoláte nabídku Úschovny. V případě potřeby dalších nastavení zvolte Nastavit úschovnu.... Nastavit můžete činnosti úschovny při uzavírání, výběr úschovny a řadu dalších voleb.

5.10.1.2. Okno Úschovny

Data uložená v úschovně si můžete prohlížet. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonku v panelu a zvolte Restore. Otevře se okno se všemi úschovnami. Složce kdewallet je výchozí pro uložení hesel. Pokud na ní kliknete, otevře se okno s obsahem této úschovny. Při přístupu do úschovny můžete být požádáni o heslo. Obsah složek v úschovně zobrazíte tak, že v pravém horním okně zvolíte složku a v levém spodním okně vyberete položku, kterou si přejete zobrazit. Obsah uvidíte v pravém dolním okně (viz obr. 5.6 – „Okno Úschovny“).

Obrázek 5.6. Okno Úschovny

Okno Úschovny

Novou položku vložíte následujícím způsobem:

Postup 5.1. Vložení položky do úschovny

 1. Novou položku lze vložit pouze do Mapy nebo Hesla. V případě víceřádkových položek použijte Mapy.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na zvolenou složku (Mapy nebo Hesla).

 3. V následujícím dialogu zadejte jméno položky. Potvrďte nastavení kliknutím na OK.

 4. Nová položka se zařadí do seznamu. Klikněte na ní levým tlačítkem myši. V pravé části se zobrazí její obsah. Zatím je tato položka prázdná.

 5. Pravým tlačítkem myši klikněte do pole s obsahem položky a v kontextové nabídce zvolte Nová položka.

 6. Pojmenujte podpoložku. Hodnotu nastavíte v poli s hodnotou, které se zobrazí po zatržení Zobrazit hodnoty nad tabulkou.

 7. Nezapomeňte změny uložit kliknutím na tlačítko Uložit.

Heslo můžete změnit v Soubor+Změnit heslo....

5.10.1.3. Pokročilé funkce

Jednou z užitečných vlastností je, že uložení úschovny můžete snadno přenést na jiný počítač např. notebook. Stačí složku úschovny přetáhnout do správce souborů, přenést na jiný počítač a přetažením ji umístit do úložny.

Svá hesla tak můžete mít vždy sebou třeba na USB flash paměti.

5.10.2. KPrinter a KJobView

Všechny programy prostředí KDE používají pro tisk KPrinter. Tento program umožňuje nejen přesněji nastavit parametry tisku, ale také nastavit tiskový systém nebo program, který bude používán pro náhledy před tiskem.

Pro kontrolu tiskových úloh se v KDE používají dvě různé aplikace. Pro spuštění a nastavení tiskové úlohy slouží KPrinter a ke kontrole samotných úloh KJobViewer.

KPrinter spustíte zadáním příkazu kprinter. Vlastnosti tištěného dokumentu jako orientaci stránky, oboustranný tisk, počet stran a okraje nastavíte v nabídce Vlastnosti. Další vlastnosti jako počet kopií, jméno souboru a další v rozšířené nabídce, kterou získáte kliknutím na Rozbalit vlevo dole. Po rozbalení se zobrazí také záložky Soubory, Kopie, Pokročilé možnosti a Další značky viz obr. 5.7 – „Nastavení tiskové úlohy KPrinter“.

Obrázek 5.7. Nastavení tiskové úlohy KPrinter

Nastavení tiskové úlohy KPrinter

V první záložce Soubory se zadávají soubory, které se budou tisknout. Zadat je můžete buď přetažením z okna správce souborů nebo pomocí první ikonky vpravo Přidat soubor. Záložka Kopie umožňuje nastavit rozsah tisku a počet tištěných kopií každé stránky. Zvolit se dá také v nabídce Sada stránek tisk lichých nebo sudých stránek. Záložku Pokročilé možnosti použijte k nastavení času tisku a účtovacích informací. V této záložce můžete nastavit také prioritu v Priorita úlohy. Čtvrtá záložka Další značky je používána obvykle jen výjimečně. Postup tisku můžete sledovat v aplikaci KJobViewer.

[Tip]Tisk z KDE aplikací

všechny aplikace prostředí KDE využívají pro tisk KPrinter. Dialog aplikací je podobný, ale logicky chybí záložka Soubory, protože při tisku z aplikace je již soubor určen v okamžiku výběru nabídky Tisknout.

Program KJobViewer lze spustit z hlavní nabídky nebo zadáním příkazu kjobviewer. Zobrazí se okno jako na obrázku 5.8 – „Správa tiskových úloh v aplikaci KJobViewer“, ve kterém uvidíte probíhající úlohy z jednotlivých front dostupných tiskáren. Dokud nedojde k jejich tisknutí, můžete jejich tisk pozastavit nebo je z fronty zcela odstranit.

Obrázek 5.8. Správa tiskových úloh v aplikaci KJobViewer

Správa tiskových úloh v aplikaci KJobViewer

Pokud chcete například překontrolovat, zda jste na tiskárnu odeslali správný soubor, můžete tisk pozastavit volbou Pozastavit v nabídce Úlohy nebo kliknutím na ikonku pozastavení na nástrojové liště. Špatný soubor odstraníte z fronty volbou Odstranit ze stejné nabídky. V případě, že jste zvolili přetíženou tiskárnu nebo tiskárnu nepřijímající úkoly, můžete svůj soubor vytisknout na jinou tiskárnu volbou Přesunout na tiskárnu (ikonka tiskárny).

Již vytištěné soubory můžete znovu tisknout pomocí nabídky Restartovat. Vytištěné úlohy zobrazíte volbou Filtry+Přepnout dokončené úlohy. Pak stačí označit soubor a zvolit Úlohy+Restartovat. Volbou Úlohy+Zpráva o IPP úloze získáte technické údaje o tisku. Pokud je ve frontě více dokumentů, prioritu nastavíte pomocí Úlohy+Zvýšit prioritu a Úlohy+Snížit prioritu.

Filtr umožňují přepíná pohledu mezi různými frontami. Pokud vás zajímají pouze vaše vlastní úlohy, zvolte Zobrazovat pouze úlohy uživatele. Jméno zvoleného uživatele je zobrazeno a dá se nastavit na liště vedle ikon nástrojů. Jméno uživatele se dá nastavit až po zvolení filtru.

Volbou Nastavení+Nastavit: Prohlížeč úloh otevřete konfigurační dialog. Zde můžete nastavit maximální počet zobrazovaných úloh. Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka OK.

5.10.3. Správce stahování KGet

KGet je správce stahování prostředí KDE. Postará se o stažení souborů a zároveň vám poskytne všechny důležité informace a funkce jako pozastavení stahování nebo mazání.

5.10.3.1. Nastavení stahování

KGet spustíte tak, že stisknete klávesy Alt-F2 a zadáte příkaz kget. Při prvním spuštění se objeví průvodce nastavením. Pokud chcete, můžete zde nastavit integraci KGet do prohlížeče Konqueror. Po ukončení průvodce se objeví ikonka programu (šipka dolů) dole na hlavním panelu.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonku zobrazíte okno programu KGet. Nové stahování nastavíte tak, že zvolíte Soubor+Vložit. Do dialogu, který se otevře, zadejte adresu se souborem ke stažení a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK. V následujícím dialogu nastavte místo uložení. Po nastavení stahování se nové stahovaní objeví v seznamu a spustí se.

Další možností spuštění stahování je použít přetažení. Např. při stahování z FTP serveru přetáhněte požadovaný soubor jednoduše z okna Konqueroru do okna KGet.

5.10.3.2. Načasování stahování

KGet může spustit stahování v předem nastaveném čase. Stačí, když zvolíte Možnosti+Offline režim. Všechna stahování se nyní nespustí okamžitě, ale uloží se do fronty. Kliknutím pravým tlačítkem na stahování v seznamu vyvoláte kontextovou nabídku, kde zvolíte Časovač a v něm nastavíte datum a čas stahování.

Po nastavení se vraťte zpět do online režimu deaktivací Možnosti+Offline režim. Stahování se nyní spustí v nastaveném čase.

Typ připojení a další volby nastavíte v Nastavení+Nastavit: KGet ....

5.10.4. Schránka Klipper

Klipper je schránka prostředí KDE, která v sobě uchovává text označený myší. Takto uložený text lze snadno přenášet mezi aplikacemi jednoduchým kliknutím prostředním tlačítkem myši na místo, kam se má text překopírovat.

Ve výchozím nastavení se Klipper spouští automaticky při přihlášení do KDE a je přístupný jako ikona na panelu. Obsah si lze snadno prohlédnout kliknutím na ikonu schránky (Klipperu). Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu vyvoláte kontextovou nabídku, ve které můžete vidět posledních sedm položek ve schránce a několik nabídek viz obr. 5.9 – „Schránka Klipper“. V případě rozsáhlejších textů, uvidíte z nich pouze první řádku, ale překopírují se kompletní. Nejnovější a zároveň aktuální položka se nachází nahoře. Pokud chcete kopírovat starší položku, označte ji myší. Překopírujete ji opět jednoduchým kliknutím prostředním tlačítkem.

Obrázek 5.9. Schránka Klipper

Schránka Klipper

Mimo obsahu schrány jsou dostupné následující položky:

Povolit akce

Po označení textu určitého formátu můžete zvolit spuštění určité akce. např. při označení poštovní adresy se spustí poštovní klient nebo po označení webové adresy dojde ke spuštění prohlížeče. Nastavené akce se automaticky nabídnout po označení. Pokud vám toto chování nevyhovuje, opět ho deaktivujte pomocí Povolit akce.

Vyčistit historii schránky

Touto volbou vymažete obsah schránky.

Nastavit Klipper...

Touto volbou se dostanete k dialogu nastavení schránky, kde můžete nastavit klávesové zkratky a dostupné akce. V záložce Obecné můžete aktivovat klávesové zkratky pro práci s textem známé z Windows Ctrl-C, Ctrl-X a Ctrl-V. Provedete to volbou Synchronizovat obsah schránky a výběru v části Chování schránky/výběru. Po tomto nastavení můžete bez problémů střídat výběr myší a klávesovými zkratkami.

Nápověda

Pokud potřebujete příručku k aplikaci Klipper, základní informace o aplikaci nebo odeslat chybové hlášení vývojářům, zvolte tuto položku.

Ukončit

Po výběru položky Ukončit budete dotázáni, zda se má Klipper automaticky spustit při dalším přihlášení.

5.10.5. Ark: vytváření a rozbalování archivů

V některých případech je potřeba výrazně zmenšit objem dat na disku tak, že se soubory nebo celé adresáře zkomprimují tj, vytvoří se z nich archiv. K tomu můžete použít program Ark, který lze použít také pro správu hotových archivů. Podporuje formáty zip, tar.gz, tar.bz2, lha, rar a mnoho dalších.

Ark spustíte z hlavní nabídky nebo příkazem ark. Pokud již máte hotové archivy a přejete si je otevřít, stačí na ně kliknout ve správci souborů Konqueror. Otevřít jej můžete také přímo v programu Ark volbou Soubor+Otevřít.

S již vytvořenými archivy můžete dále pracovat. Nabídka Akce umožňuje operace jako Přidat soubor, Přidat složku, Smazat, Rozbalit, Zobrazit, Upravit pomocí a Otevřít pomocí.

Nový archiv vytvoříte volbou Soubor+Nový. Zadejte jméno nově vytvářeného archivu a jeho formát v Formát archivu. Po stisknutí tlačítka Uložit nebo klávesy Enter se otevře prázdné okno programu Ark. Nyní můžete do archivu vkládat soubory nebo adresáře. Soubory a adresáře lze do archivu přetáhnout ze správce souborů Konqueror nebo je vložit pomocí ikon z nástrojové lišty či nabídky Akce programu Ark.

5.10.6. KSnapshot

Jistě vás už někdy napadlo udělat si obrázek nějaké aplikace nebo svojí pracovní plochy a poslat jej třeba vašemu kamarádovi. Teď máte možnost—v programu ksnapshot najdete zdatného pomocníka. Najdete ho v hlavní nabídce KDE (Nástroje+Desktop+KSnapshot).

Obrázek 5.10. Tvorba screenshotů pomocí ksnapshot

Tvorba screenshotů pomocí ksnapshot

Po svém spuštění udělá ksnapshot snímek pracovní plochy a nabídne vám ji v malém náhledu. Do políčka Jméno souboru zadejte název souboru a stiskněte tlačítko Uložit.

Chcete-li uložit pouze konkrétní okno, můžete zaškrtnout políčko Sejmout pouze okno obsahující ukazatel; přejete-li si učinit ještě v daném programu nějaké akce, můžete sejmutí obrazovky zpozdit pomocí parametru Prodleva. Pak už jenom stačí stisknout tlačítko Sejmout a poté Uložit.

5.10.7. Prohlížení PDF souborů pomocí KPDF

PDF jeden z nejdůležitějších formátů. Díky KPDF pro vás čtení a tisk dokumentů v tomto formátu nebude představovat žádný problém.

KPDF spustíte z hlavní nabídky nebo příkazem kpdf. PDF soubor v tomto programu otevřete volbou Soubor+Otevřít.... Na levé straně uvidíte lištu s miniatury a obsahem a v pravé hlavní okno obsahující dokument. Miniatury vám umožní rychlou orientaci v programu. Díky obsahu zase uvidíte záložky. Obsah bude aktivní pouze u dokumentů, které tuto funkci podporují.

Jestliže si chcete prohlížet dvě stránky v jednom okně najednou, zvolte Pohled+Dvě strany. Samotný pohled je závislý na posledních dvou volbách nastavených v nabídce Pohled.

Text z dokumentu můžete uložit do schránky pomocí volby Režim myši a označením oblasti. Po označení vyskočí nabídka, kde můžete zvolit uložení textu do schránky. Pokud v oblasti bude obrázek, můžete jej uložit do souboru.

5.10.8. Applety—mini programy

Panel však není pouze lišta s tlačítky—umí toho daleko víc. Tak například umožňuje pohltit do sebe applety—mini programy, které běží přímo v panelu. Příkladem takového appletu mohou být například hodiny, které vidíte u pravého okraje panelu či již zmiňované programy SUSEWatcher, Klipper nebo SUSE Hardware Tool.

Přejete-li si přidat další applet do panelu, přejděte do hlavní nabídky KDE, zvolte Nastavit panel+Přidat a v podnabídce Applet si vyberte požadovaný applet.

Každý applet má svou místní nabídku, pomocí které lze applety přesunout na jiné místo v panelu, odstranit, nakonfigurovat apod. Tuto nabídku vyvoláte stisknutím pravého tlačítka na úchytku daného panelu nebo kliknutím na malou šipečku nahoře v úchytce appletu.

5.10.9. Vytváření a modifikace asociací souborů

KDE umí zacházet s mnoha typy souborů. Ať už pracujete s obyčejným textem, obrázky, anebo zvukovými soubory, je s nimi nakládáno stejným způsobem.Když kliknete na registrovaný typ souboru, KDE ví podle tabulky asociací (přiřazení), jak s tímto souborem zacházet (např. v jakém programu se má soubor otevřít).

K tomuto přiřazení se využívá takzvaných MIME typů. MIME je akronym pro Multipurpose Internet Mail Extension a byl zaveden pro používání příloh v elektronické poště.

Asociace souboru se skládá z těchto čtyř elementů:

Vzory souborů:

aby byl typ souboru rozpoznán, je třeba určit vzor pro tento typ. Například soubor s příponou .mp3 znamená zvukový soubor ve formátu MP3.

Popis:

Krátký komentář k tomuto typu, například MPEG Layer-3 Audio.

Ikona:

symbol, který napomáhá lepší vizuální orientaci.

Pořadí aplikací:

seznam programů, které umějí zacházet s tímto typem souborů.

Spravovat a vytvářet nové typy souborů je velice jednoduché. Odpovídající modul naleznete v Ovládacím centru (Komponenty KDE+Asociace souborů).

Po spuštění tohoto modulu uvidíte v levé části hierarchicky seřazené typy souborů.

Obrázek 5.11. Dialog pro konfiguraci asociací souborů (MIME typů)

Dialog pro konfiguraci asociací souborů (MIME typů)

MIME typy zde nejsou pouze vypsány, ale seřazeny pod hlavní typ (skupinu). Například grafické soubory se nacházejí ve skupině image, zvukové v audio, textové v text atd.

Tímto způsobem můžete jednoznačně definovat typ a podtyp souboru. Například formát image/png se vztahuje k obrázku typu PNG.

5.10.9.1. Vytvoření nového MIME typu

V této sekci si ukážeme, jak vytvářet vlastní typy souborů. Bude to formát Docbook (druh XML), který se v KDE používá pro psaní dokumentace.

Klikněte na tlačítko Přidat.... V otevřeném okně vyberte skupinu, do které chcete položku přidat (v tomto případě text). Zadejte název x-docbook a klikněte na tlačítko OK nebo stiskněte klávesu Enter.

Váš nově vytvořený typ se objeví ve skupině text. Ačkoliv je dostupný, zatím neobsahuje smysluplné údaje. Na pravé straně vidíte dvě záložky: Obecné a Vsazení. Začněme s první záložkou.

Do políčka Vzory souborů můžete zadat různé přípony, podle kterých bude tento typ identifikován. Po kliknutí na tlačítko Přidat... zadejte *.docbook a stiskněte Enter.

Pokud chcete přiřadit svému typu nějakou pěknou ikonku, klikněte na obrázek s otazníkem a nějakou si vyberte. Můžete si samozřejmě vytvořit svou vlastní, například pomocí programu Editor ikon (v nabídce Grafika). Do políčka Popis pak zadejte krátký popisek vašeho typu souboru.

Jestliže chcete spouštět nějaký program pouze pomocí jednoduchého kliknutí myší, můžete tuto funkci upřesnit v boxu Přednostní pořadí aplikací. Do seznamu můžete přidat i více programů s tím, že první se vždy použije jako výchozí.

Podobným způsobem na záložce Vsazení můžete definovat pořadí aplikací, které budou použity pro vsazení podporovaných typů v prohlížeči Konqueror —to znamená, že se pro ně nespustí nová aplikace, ale tyto dokumenty budou zobrazeny přímo na místě.

Jakmile skončíte s nastavováním typů souborů, klikněte na tlačítko Aplikovat k provedení změn.

5.10.9.2. Úprava existujících MIME typů

Jestliže již máte specifický typ souboru, ale chcete jej upravit pro své potřeby, můžete velice lehce změnit jeho nastavení přesně tak, jak je popsáno výše.

5.10.10. Vzdálené sdílení pracovní plochy a myši

Vzdálené sdílení pracovní plochy a myši je součástí Linuxu již delší dobu. Vždy však šlo o záležitost, která vyžadovala velké znalosti systému a rozsáhlou a poměrně složitou konfiguraci. KDE však tento stav radikálně změnily. Potřebujete ukázat určitý postup někomu, kdo sedí u jiného počítače? Nevíte si s něčím rady a rádce není na dosah ruky? Nic z toho není problém. Umožněte vzdálený přístup na svou plochu.

5.10.10.1. Konfigurace vzdáleného sdílení obrazovky a myši

Jako vše v KDE se i tato funkce nastavuje v Ovládacím centru KDE. V nabídce Internet a síť zvolte Sdílení pracovní plochy. Tato nabídka se skládá ze dvou záložek:

 • Přístup

 • Síť

V záložce Přístup můžete vytvářet pozvání k přístupu na svou plochu a nastavit chování funkce pomocí položek:

Povolit nepozvaná spojení

—zaškrtnutím této volby povolíte přístup všem uživatelům v síti

Oznámit službu na síti

—po zaškrtnutí počítač oznámí dostupnost služby v síti

Potvrzovat nepozvaná spojení před jejich přijetím

—každé spojení bude vyžadovat váš souhlas

Povolit nepozvaná spojení pro ovládání plochy

—po zaškrtnutí budou mít všichni uživatelé po spojení možnost ovládat vaší plochu

Jestliže povolíte nepozvaná spojení, zpřístupní se pole s heslem. Zde zadejte heslo, kterým se bude muset každý při přístupu na vaši plochu prokázat.

[Warning]Varování

Pokud nemáte k volbě Povolit nepozvaná spojení zvláštní důvod, nezaškrtávejte ji. Povolením této volby výrazně snížíte bezpečnost svého počítače. Pokud tuto volbu přesto zaškrtnete, nezapomeňte vyplnit pole s heslem.

Na záložce Síť můžete nastavit port služby. Tuto položku nechte beze změn.

5.10.10.2. Vytvoření pozvání

Vytvořením a zasláním pozvání umožníte přístup na svou plochu jiným uživatelům. Pozvání můžete vytvořit několika způsoby. Např. v Ovládacím centru KDE Internet a síť+Sdílení pracovní plochy klikněte na tlačítko Vytvořit a spravovat pozvání. V následujícím dialogu si můžete vybrat ze dvou typů pozvání:

 • Nová osobní pozvánka

 • Nová pozvánka emailem

Následující postup se bude týkat zaslání pozvánky emailem. Emailová pozvánka není standardně nijak zakódována. Pokud ji posíláte v síti Internet, použijte šifrování.

Po volbě Nová pozvánka emailem se nejdřív zobrazí varování o možném riziku spojeném se zasíláním pozvánky emailem. Potvrďte varování. Tím spustíte poštovního klienta KMail , který otevře předvyplněnou zprávu s pozvánkou. Tuto pozvánku nijak neměňte. Doplňte adresu, komu chcete pozvánku zaslat a email odešlete. Pozvánku můžete odeslat i několika uživatelům najednou.

5.10.10.3. Přístup k cizí ploše

K přístupu k cizí ploše potřebujete pozvánku. Jestliže pozvánku nemáte, požádejte o ni uživatele, jehož plochu chcete sdílet.

Pozvánka zaslaná emailem obsahuje odkaz, na který stačí kliknout a spustí se přihlášení na cizí plochu. Pokud jste se drželi doporučení výše, objeví se na ploše, kam se chcete přihlásit, upozornění. Toto upozornění umožní uživateli, jehož plochu chcete sdílet, vaše připojení buď odmítnout nebo přijmout. Může zde také povolit, zda získáte možnost kontrolovat myš a klávesnici. Vzdálená plocha se zobrazí až po potvrzení spojení.

5.10.11. Přístup k souborům na počítači s OS Windows

V prostředí KDE je dostupný server LISa, který umožňuje přistupovat k datům prostřednictvím prohlížeče Konqueror. LISa prohledává všechny zdroje v síti. Jejím prostřednictvím tedy můžete přistupovat nejen ke sdíleným adresářům Windows, ale také ke službám FTP, HTTP, SSH a NFS.

Konfiguraci přístupu ke sdíleným diskům Windows provedete prostřednictvím Ovládacího centra KDE v nabídce Síť+Prohlížení lokální sítě v záložce Sdílené prostředky Windows.

Po všech nastaveních můžete ke sdíleným adresářům přistupovat tak, že zadáte v prohlížeči Konqeuror do umístění místo adresy smb:/.

[Important] Démon LISa

Pokud spuštění zadáním adresy lan:/ nefunguje, ujistěte se, že jste v Ovládacím centru KDE v nabídce Síť+Prohlížení lokální sítě nastavili démona LISa a že tento démon běží.

Jestliže nechcete pouze přistupovat k cizím souborům, ale chcete je také nabízet, musíte nastavit Samba server. Samba server může nastavit pouze administrátor systému pomocí příslušného modulu programu YaST.

Více informací o démonovi LISa získáte na domovských stránkách projektu http://lisa-home.sourceforge.net.

5.10.12. KDE nástroje zpřístupnění

Pracovní prostředí KDE obsahuje řadu užitečných nástrojů zpřístupnění. Jejich základní nastavení najdete v ovládacím centru KDE v nabídce Místní zvyklosti a zpřístupnění+Zpřístupnění. Mimo toho základního nastavení máte k dispozici samozřejmě také mnoho samostatných programů.

5.10.12.1. KMag — lupa

Prostředí KDE nabízí pro lepší přístup možnost zvětšení písem i ikon. V případě slabozrakosti však nemusí být zvětšení jednotlivých prvků plochy vždy tím nejoptimálnějším řešením. Tento problém řeší KMag, lupa pro pracovní prostředí. Program spustíte příkazem kmag. Zvětšení vybrané části pracovní plochy uvidíte v okně programu.

V hlavní nástrojové liště můžete nastavit hodnotu přiblížení, obnovovací frekvenci a způsob výběru přiblížené oblasti. Pokud si přejete lupu na čas pozastavit, stiskněte klávesu F5. Znovu ji aktivujete opětovným stisknutím klávesy F5.

5.10.12.2. KTTS — správce předčítání textu

KTTS je systém syntézi řeči. Umožňuje čtení obsahu souboru, čtení systémových upozornění nebo stránek či jejich částí v prohlížeči Konqueror (pouze čistý text).

Před konfigurací KTTS se ujistěte, že jste nainstalovali balíček festival a máte nainstalované balíčky řady kdeaccessibility3.

[Note]A co další jazyky?

Vzhledem k licenčním podmínkám není nemůžeme přiložit jiné jazyky než angličtinu. Další informace o systému festival najdete na stránce http://festvox.org/.

Podpora českého jazyka pro systém festival je k dispozici na stránce http://www.freebsoft.org/festival-czech. Mimo systému festival existuje také systému Epos, který je k dispozici na stránce http://epos.ure.cas.cz/.

KTTS spustíte Alt-F2 a zadáním příkazu kttsmgr. Pokud jste KTTS doposud nenastavili nebo jej spouštíte poprvé, nemáte nastavený žádný hlas. Nastavení hlasu provedete v záložce Talker.

Dialog nastavení KTTS se skládá z několika záložek. V záložce Obecné můžete jazykovou syntézu povolit nebo zakázat. Také zde můžete nastavit předčítání hlášení prostředí KDE v nabídce Speak notifications (KNotify). Jestliže chcete, aby se KTTS objevilo po spuštění jako ikona v hlavním panelu, zvolte zde příslušnou položku.

V záložce Talker nastavíte hlas. Nový hlas přidáte stisknutím tlačítka Přidat.... V následující dialog zvolíte systém pro syntézu řeči nebo jazyk, který si přejete používat. Po zaškrtnutí příslušné volby dojde k aktualizaci nastavení. Například můžete zvolit systém Festival Interactive. Po stisknutí tlačítka OK se systém syntézy sám automaticky nastaví.

Jestliže chcete změnit nastavení již existujícího hlasu, zvolte Upravit... a objeví se dialog úpravy nastavení. Zde můžete nastavit dostupné hlasy, hlasitost, rychlost a přízvuk a provést test. Pokud jste nastavení upravili podle přání, ukončete dialog stisknutím tlačítka OK.

V záložce Audio si můžete vybrat, zda si přejete používat zvukový systém aRts nebo GStreamer.

V poslední záložce Jobs najdete rozhraní pro kontrolu úloh systému zvukové syntézy. Úlohy můžete mazat, pozastavovat, měnit jejich pořadí nebo restartovat.

5.10.12.3. KMouth — předčítání textu v KDE

KMouth je program, který za vás bude mluvit. Abyste jej mohli používat, musíte mít nainstalovaný a nastavený systém syntézi řeči. (viz část 5.10.12.2 – „KTTS — správce předčítání textu“).

Při prvním spuštění se nejprve zobrazí okna s průvodcem nastavení. Zde můžete nastavit příkaz spouštějící systém snytézi řeči. Pokud máte nastavený KTTS, nemusíte zde příkaz již nastavovat.

Druhé okno průvodce umožňuje nastavit knihu frází. Kniha frází umožňuje rychlejší reakci, protože často používané fráze již není nutné psát. KMouth podporuje různé jazyky a různé situace. Zvolit můžete všechny knihy frází nebo jen jednu.

V třetím dialogu se nastavuje slovník, který bude použit pro doplňování slov. Využít můžete slovník z dokumentace KDE nebo importovat textový slovník z OpenOffice.org. Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Po uložení nastavení se objeví hlavní okno programu, ve kterém jsou jako záložky znázorněny knihy frází a okno již použitých výrazů. Po výběru nebo napsání textu, který se má přečíst, spustíte čtení kliknutím na tlačítko Mluvit.

Do knihy frází můžete vložit také vlastní věty. Zvolte Kniha frází+Upravit.... Otevře se dialog nastavení knih frází, který se skládá z hlavní nabídky, hlavní nástrojové lišty, okna s jednotlivými knihami frází a textovým polem.

Jméno již existující knihy frází a texty položek změníte tak, že je označíte kliknutím pravým tlačítkem myši a v textovém poli pod stromem knihy frází provedete úpravu. Zvolte z hlavní nástrojové lišty ikonu Nová fráze a do textové pole napište novou frázi. Frázi můžete přidělit tlačítko, po jehož zmáčknutí se automaticky spustí. Nastavení uložíte volbou Soubor+Uložit. Nově vložená kniha frází se zobrazí v liště hlavního okna.

5.10.13. Správa písem s KFontinst

SUSE Linux obsahuje po instalaci různá písma v různých formátech (Bitmap, TrueType atd.). Jde o tzv. systémová písma. Systémová písma mohou používat všichni uživatelé systému. Zároveň si každý uživatel může doinstalovat další písma třeba ze sbírek z CD. Písma, která si nainstaluje určitý uživatel, jsou pak dostupná pouze pro tohoto uživatele.

Ovládací centrum KDE obsahuje modul KFontinst, který slouží ke správě jak systémových tak uživatelských písem.

Obrázek 5.12. Správa písem v ovládacím centru

Správa písem v ovládacím centru

Pokud chcete zjistit, jaká písma máte k dispozici a zda jsou uživatelská nebo systémová, stačí, když v okně programu zadáte URL fonts:/. Zobrazí se vám adresáře Osobní a System.

Uživatelská písma, která jste si doinstalovali, najdete v adresáři Osobní. Systémová písma najdete v adresáři System. Systémová písma může instalovat a mazat pouze správce systému označovaný jako root.

Jako uživatel si můžete nová písma nainstalovat následujícím způsobem:

 1. Spusťte ovládací centrum KDE a z nabídky zvolte Správa systému+Instalátor písem.

 2. Klikněte na ikonu vpravo Přidat písma nebo pravým tlačítkem vyvolejte kontextovou nabídku, kde máte tuto volbu také k dispozici.

 3. Vyberte písma, která chcete nainstalovat.

 4. Označená písma se zanesou do uživatelských písem a můžete je okamžitě používat.

Pokud chcete aktualizovat systémová písma, klikněte nejdřív na tlačítko Administrátorský režim, zadejte rootovské heslo a postupujte dále stejně jako u uživatelské instalace.

Velmi praktická může být v některých případech možnost písma deaktivovat. Při deaktivování nejsou písma smazána, ale jsou pro systém neviditelná. Písmo deaktivujete tak, že je nejdřív označíte, pak pravým tlačítkem vyvoláte kontextovou nabídku a zvolíte Zakázat. Takto deaktivované písmo můžete opět kdykolivek povolit tak, že je označíte a z kontextové nabídky zvolíte Povolit. Pokud chcete zároveň deaktivovat několik písem, držte při označování klávesu Ctrl.