15.8. Zápis ISO obrazu

Jestliže chcete vypálit již hotový ISO obraz, zvolte Nástroje+CD+Zapsat CD ISO obraz. Otevřete dialog, ve kterém nastavíte nejdřív položku Obraz k vypálení. K3b vypočítá a zobrazí kontrolní součet. V případě, že jste obraz stahovali z Internetu, ujistěte se, že kontrolní součet souhlasí. V opačném případě je ISO obraz poškozený.

Parametry vypalování nastavíte v záložkách Use the Možnosti a Pokročilé. Vypalování spustíte kliknutím na tlačítko Start.