15.9. Vytváření multisession CD nebo DVD

Multisession CD nebo DVD umožňuje opakované vypalování na jeden disk až do zaplnění jeho kapacity. Při vypalování nejste omezeni jen na datový zápis, ale můžete zapisovat také audio a video stopy.

Multisession CD nebo DVD vytvoříte takto:

  1. Vytvořte si projekt s daty, které chcete vypálit. Multissesion disk nemůže začínat audio stopou. Pokud projekt zaplní celou kapacitu disku, nemá cenu vytvářet multisession CD nebo DVD.

  2. Spusťte vypalovací dialog kliknutím na ikonu hořícího disku nebo volbou Projekt+Vypálit.

  3. Přejděte do karty Nastavení a zvolte Start Multisession.

  4. Pokud je třeba, nastavte další volby, viz 15.3 – „Vypalování médií“ (↑Aplikace).

  5. Spusťte vypalování kliknutím na Vypálit.

Po úspěšném dokončení vypalování máte multisession CD a pokud je na médiu ještě volné místo, můžete provést další zápis. Ukončete disk pouze v případě, že jste si jistí, že na něj již nebudete zapisovat nebo je již naplněna jeho kapacita.

[Note]Místo na multisession disku

Multisession disk potřebuje další místo na uložení informací o jednotlivých zápisech. To znamená menší prostor pro samotný zápis. Zmenšení je závislé na počtu zápisů.