15.6. Vytváření audio CD

V zásadě nejsou větší rozdíly mezi vytvářením zvukového a datového CD. Stejně jako u datového CD zvolte z menu Soubor. V tomto případě Nový zvukový CD projekt. Jednotlivé skladby je možné přetáhnou na cílové médium. Předpokladem je, že data jsou uložena jako MP3, WAV nebo Ogg Vorbis.

Volby jsou zde stejné jako u datového CD, co se ale hodí je volba Track at once, která mezi jednotlivé skladby vkládá dvouvteřinové mezery.

[Tip]Datová integrita

Abyste předešli chybám při zápisu, zvolte při vypalování audio CD nižší rychlost vypalování.