15.3. Vypalování médií

Abyste svůj k3b projekt mohli vypálit, klikněte na ikonku Otevřít dialog pro vypalování (ikonka hořícího CD) na liště projektu nebo zvolte Projekt+Vypálit. Vyvoláte tak dialog nastavení vypalování, který obsahuje 6 záložek.

Po nastavení všech voleb vypalování spustíte kliknutím na tlačítko Vypálit. Spuštění zápisu lze po určitou dobu ještě přerušit, aniž by došlo k poškození média stisknutím tlačítka Přerušit.