1.6. Čas a časové pásmo

V tomto dialogu zvolte ze seznamů region a časové pásmo, ve kterém se nacházíte. Přednastaveno je pásmo zvolené na základě instalačního jazyka. V položce Hardwarové hodiny nastaveny na zvolte mezi UTC (GMT) a Místním časem. Volba závisí na nastavení hardwarových hodin počítače. Pokud jsou nastaveny na GMT (UTC), můžete nechat přechod z letního na zimní čas a zpět plně na systému SUSE Linux. Kliknutím na Změnit můžete upravit aktuální čas a datum. Jste-li s nastavením spokojeni, pokračujte stisknutím tlačítka Další.