1.3. Výběr jazyka

Jak YaST, tak SUSE Linux obecně mohou být nastaveny pro používání jazyka podle vašich potřeb. Jazyk zvolený v této fázi je pak použit jako výchozí pro rozložení klávesnice. Kromě toho používá YaST jazyková nastavení k odhadnutí časového pásma systémových hodin. Tato nastavení lze později změnit, spolu s nastavením sekundárních jazyků systému. Pokud nemůžete použít myš, pohybujte se kurzorovými šipkami dokud nebude zvolen požadovaný jazyk. Poté několikrát stiskněte tabulátor dokud nebude zvýrazněno tlačítko Další. Stiskem klávesy Enter potvrďte výběr jazyka.