1.2. Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka obsahuje několik položek, ze kterých můžete vybírat. Boot from Hard Disk zavede již dříve nainstalovaný systém. Tato položka je vybrána jako výchozí, pro případ média zapomenutého v mechanice. Pro instalaci zvolte pomocí kurzorových kláves jednu z následujících možností:

Installation

Normální instalace. Jsou povoleny všechny moderní hardwarové funkce.

Installation—ACPI Disabled

Pokud normální instalace selže, může to být kvůli špatné podpoře ACPI (advanced configuration and power interface) použitého hardwaru. V takovém případě použijte tuto volbu pro instalaci bez ACPI.

Installation—Safe Settings

Nastartuje počítač s vypnutým DMA (pro CD-ROM mechaniky) a s vypnutými subsystémy pro řízení spotřeby. Zkušení uživatelé a správci mohou také přidávat vlastní parametry startovací řádky jádra.

Funkční klávesy popsané v pruhu ve spodní části obrazovky použijte ke změně dalších potřebných nastavení instalace.

F1

Kontextová nápověda s popisem právě aktivní části úvodní obrazovky.

F2

Výběr jazyka pro instalaci. Pokud zde zvolíte češtinu, počeští se také úvodní obrazovka.

F3

Zobrazení dalších možných voleb instalace.

Po stisknutí F3 je možno použít další volby:

F3

Výběr různých grafických režimů instalace. Pokud grafický režim působí problémy, je možno zvolit i režim textový.

F4

Obvykle se instalace provádí z vloženého instalačního média. Zde lze zvolit jiné zdroje, například FTP či NFS servery. Pokud je instalace prováděna v síti se SLP serverem, lze zde vybrat jeden z dostupných instalačních zdrojů. Více o SLP najdete v Referenční příručce.

F5

Tuto klávesu použijte, pokud máte disk s aktualizací ovladačů pro SUSE Linux. O vložení disku budete požádáni ve vhodnou chvíli během instalačního procesu.

Několik sekund po spuštění instalace se nahraje minimalizovaný linuxový systém nutný pro další průběh instalace. Pokud chcete vědět, co se během spouštění děje, stiskněte ESC, zobrazí se tak zprávy a poznámky o autorských právech. Po ukončení tohoto procesu se spustí instalační program YaST. O několik sekund později by se na obrazovce měl objevit grafický instalační nástroj.

V tuto chvíli začíná skutečná instalace systému SUSE Linux. Všechna okna programu YaST mají podobné uspořádání. Všechna tlačítka, vstupní pole a seznamy lze ovládat myší i klávesnicí. Pokud se ukazatel vaší myši nepohybuje, nebyla vaše myš automaticky rozpoznána. V takovém případě používejte zatím pouze klávesnici. Navigace pomocí klávesnice je podobná jako v části 2.11.1 – „Navigace v modulech“.