4.7. Usenet

Ještě před vzestupem Internetu, v roce 1979, vznikla jedna z nejstarších stále používaných počítačových sítí — Usenet. Formát zpráv na Usenetu a způsob jejich přenosu připomínají e-mail, ale byly vytvořeny pro komunikaci v rámci velkých skupin uživatelů.

Usenet je rozdělen na sedm kategorií dle obsahu: comp.* pro diskusi spojenou s počítači, misc.* pro různá témata, news.* pro záležitosti týkající se skupinových zpráv, rec.* pro odpočinek a zábavu, sci.* pro vědecká témata, soc.* pro diskusi o společnosti a talk.* pro různá kontroverzní témata. Tyto kategorie se dále dělí, například comp.os.linux.hardware je skupina zabývající se problematikou hardwaru v Linuxu.

Dříve než budete moci uveřejnit svůj příspěvek, musíte se klientem připojit k news serveru a přihlásit se do vybrané skupiny. Jako klienta můžete použít Knode nebo Evolution. Servery si zprávy mezi sebou vyměňují, ale všechny zprávy nemusí být dostupné na všech serverech.

Mezi skupiny zajímavé pro linuxové uživatele patří comp.os.linux.apps, comp.os.linux.questions a comp.os.linux.hardware. Pokud některou skupinu nemůžete nalézt, podívejte se na adresu http://www.linux.org/docs/usenetlinux.html. Řiďte se pravidly sítě Usenet, které si můžete přečíst na adrese http://www.netmeister.org/news/usenet/usenet.html.