4.2. Manuálové stránky

Manuálové stránky jsou důležitou součástí každého linuxového systému. Popisují funkce příkazů a všechny dostupné volby a parametry. Manuálové stránky jsou rozděleny do kategorií zobrazených v tabulce 4.1 – „Manuálové stránky“ (která byla vytvořena podle manuálové stránky příkazu man).

Tabulka 4.1. Manuálové stránky

Číslo

Popis

1

Spustitelné programy a příkazy shellu

2

Systémová volání (funkce poskytované jádrem)

3

Knihovní volání (funkce v programových knihovnách)

4

Zvláštní soubory (obvykle v adresáři /dev)

5

Souborové formáty a konvence (/etc/fstab)

6

Hry

7

Různé (včetně maker), např. e.g., man(7), groff(7)

8

Příkazy pro správu systému (obvykle pouze pro uživatele root)

9

Rutiny jádra (nestandardní)

Manuálové stránky si můžete prohlížet v Centru nápovědy nebo i přímo v interpretu příkazů. K zobrazení manuálové stránky v interpretu příkazů slouží příkaz man. Například manuálovou stránku příkazu ls zobrazíte příkazem man ls. Každá manuálová stránka sestává z několika částí nazvaných NAME (název), SYNOPSIS (souhrn), DESCRIPTION (popis), SEE ALSO (další informace), LICENSING (licence) and AUTHOR (autor). Podle typu příkazu mohou být přítomny i další části. Prohlížeč manuálových stránek ukončíte stisknutím klávesy Q.

K prohlížení manuálových stránek můžete použít i Konqueror. Spusťte Konqueror a do adresního řádku napište například man:/ls. Pokud je více možností, Konqueror je zobrazí jako odkazy.