9.5. Vytvoření startovacího CD

V některých případech se může stát, že nelze systém spustit pomocí standardních zavaděčů LILO nebo GRUB na instalovaných do MBR disku. V takových případech obvykle nastupujte použití startovací diskety. U novějších jader je však vytvoření startovací diskety kvůli nedostatku místa na disketě často nemožné. Pokud máte k dispozici vypalovací mechaniku, můžete si místo startovací diskety vytvořit startovací CD.

K vytvoření startovacího CD se zavaděčem GRUB je potřeba zvláštní forma stage2 nazývaná stage2_eltorito a upravený soubor menu.lst. Klasické soubory stage1 a stage2 nejsou potřebné.

Vytvořte si adresář určený pro obsah ISO obrazu.

cd /tmp
mkdir iso
 

V adresáři /tmp si vytvořte podadresář GRUB :

mkdir -p iso/boot/grub
 

Překopírujte soubor stage2_eltorito do adresáře grub :

cp /usr/lib/grub/stage2_eltorito iso/boot/grub
 

Překopírujte jádro (/boot/vmlinuz), initrd (/boot/initrd) a soubor /boot/message do adresáře iso/boot/ :

cp /boot/vmlinuz iso/boot/
cp /boot/initrd iso/boot/
cp /boot/message iso/boot/
 

Aby byly tyto soubory dostupné pro GRUB, překopírujte soubor menu.lst do adresáře iso/boot a upravte jednotlivé položky tak, aby ukazovaly na CD mechaniku. To uděláte tak, že všechny odkazy na pevný disk (např. (hd*)) zaměníte za jméno CD mechaniky ((cd)):

gfxmenu (cd)/boot/message
timeout 8
default 0

title Linux
    kernel (cd)/boot/vmlinuz root=/dev/hda5 vga=794 resume=/dev/hda1
splash=verbose showopts
    initrd (cd)/boot/initrd
 

ISO můžete například vytvořit následujícím příkazem:

mkisofs -R -b boot/grub/stage2_eltorito -no-emul-boot \
-boot-load-size 4 -boot-info-table -o grub.iso iso
 

Soubor grub.iso vypalte svým oblíbeným vypalovacím programem na CD.