14.6. Webové kamerky s gqcam

Aplikace gqcam je program pro webové kamerky, pomocí kterého můžete vytvářet snímky nebo záběry. Předpokladem pro používání gqcam je, že vlastníte kamerku podporovanou projektem Video4linux. Řada USB webových kamerek jako Logitech Quickcam Express je automaticky rozpoznána. Jako zdroj obrázků lze použít také TV karty. Seznam podporovaných webových kamerek najdete na stránce http://www.linux-usb.org. Protože je program gqcam možné ovládat i z příkazové řádky, nepotřebujete pro jeho používání grafické prostředí.

14.6.1. Spuštění

Před spuštěním programu se ujistěte, že je kamerka připojena k počítači. Pak spusťte gqcam. Aktuální obraz z kamerky se automaticky objeví v okně určeném pro zobrazení. Pomocí nabídky můžete upravit kontrast a další parametry obrazu. Jas se nastaví automaticky. Kdykolivek později ho můžete upravit pomocí nabídky FilePreferences v záložce General. V záložce Filters lze dále upravit kanály barev.

V případě, že máte připojených více kamerek, můžete měnit pohled pomocí nabídky File Open new Camera. V následujícím dialogu zvolte zařízení. První kamerka bude připojena v systému jako zařízení /dev/video0, druhá jako/dev/video1.

14.6.2. Snapshot

Snapshot vytvoříte kliknutím na tlačítko Snap Picture. V následujícím dialogu můžete nastavit formát, ve kterém se obrázek uloží. Vytvořit lze i sérii obrázků. Zvolte z nabídky Camera+Set Timer. Zadejte, po kolika minutách či vteřinách se mají obrázky ukládat a Set image information zadejte informace o obrázku. V poli Run command after snap: můžete zadat jméno skriptu, který se spustí po sejmutí obrazovky (např. přenesení obrázku na FTP server).

14.6.3. Příkazová řádka

gqcam lze ovládat také v textovém prostředí např. pro případ automatizovaného spouštění pomocí programu cron. Všechna důležitá data se předávají pomocí parametrů. Příkazem gqcam -t JPEG -s-d webcam.jpg uložíte aktuální obraz snímaný kamerkou do souboru webcam.jpg. Pomocí parametru -t zadáváte formát souboru. Dostupné formáty pro uložení jsou: JPEG, PNG a PPM. Parametr -s aktivuje korekci barev. Pomocí parametru -d zadáváte jméno souboru. Pokud máte v systému více kamerek než jednu, musíte v příkazu nastavit také kamerku, ze které se má snímek uložit. Pokud nenastavíte žádné zařízení kamerky, použije se zařízení /dev/video0. Aby se sejmul obraz druhé kamery, musíte v příkazu použít volbu -v /dev/video1. Další dostupné parametry získáte z nápovědy programu, kterou vyvoláte příkazem gqcam --help.