7.11. Důležité pomůcky

GNOME obsahuje řadu užitečných apletů a drobných aplikací. V této části se s některými z nich seznámíte. Dozvíte se, jak spravovat poznámky, používat slovník, komunikovat pomocí programu GAIM a číst novinky z Internetu.

7.11.1. Psaní poznámek s Tomboyem

Tomboy je malý aplet pro psaní poznámek v prostředí GNOME. Tomboy lze do panelu přidat kliknutím pravým tlačítkem myši na panel a volbou Přidat na panel. Ze seznamu vyberte Poznámky Tomboy a stiskněte Přidat. Tomboy se objeví v

Klikněte na ikonu levým tlačítkem, aby se otevřela nabídka. Z ní vyberte Vytvořit novou poznámku. Vložte text poznámky. Poznámky také můžete navzájem provázat odkazy – označte část textu, která má tvořit odkaz na novou poznámku, a klikněte na Odkaz. Funkce Hledat poznámky v nabídce ikony apletu Tomboy umožňuje vyhledávat poznámky obsahující určitý text. Lze používat i webové a e-mailové adresy. Volbou Nedávné poznámky otevřete okno s poznámkami seřazenými od nejnovější po nejstarší.

Tomboy podporuje i pokročilé editační funkce jako zvýrazňování textu, kontrolu překlepů, automatické odkazování na webové stránky a emailové adresy, funkci zpět a znovu a práci s různou velikostí a řezy písma.

Obrázek 7.8. Příklady poznámek Tomboy

Příklady poznámek Tomboy

7.11.2. Slovník

Slovník je užitečný aplet pro zjišťování významu slov pomocí libovolného online slovníku podporujícího protokol dict. Proto vyžaduje internetové připojení. Slovník otevřete volbou Aplikace+Kancelář+Slovník+Slovník nebo příkazem gnome-dictionary v okně terminálu.

Termín, který chcete vyhledat, zadejte v položce Vyhledat a stiskněte klávesu Enter. Ve výchozím nastavení se dotaz odešle na server dict.org. Pokud chcete použít jiný server, zvolte Upravit+Nastavení. Server dict.org dovoluje výběr mezi různými slovníkovými databázemi, např. s počítačovým žargonem a terminologií. V položce Strategie zvolte, zda chcete vyhledávat přesně zadané slovo, jeho části, předponu, příponu či použít jiný algoritmus. Nabídka Nápověda nabízí přístup k manuálu aplikace.

7.11.3. Posílání zpráv komunikátorem Gaim

Gaim je pokročilý program pro zasílání a přijímání zpráv (instant messenger). Podporuje řadu různých protokolů, např. AIM, ICQ, GroupWise, IRC, Jabber, MSN a další. Mezi jeho nejoblíbenější vlastnosti patří schopnost současného používání několika různých účtů v několika různých sítích, automatické nahrazování textu a kontrola překlepů. Gaim lze nastavit tak, aby vás upozornil, když některý z vašich přátel vstoupí nebo naopak opustí kanál, ke kterému jste připojeni. Může vám zaslat upozornění formou zprávy, přehrát zvuk nebo spustit příkaz.

Gaim spustíte volbou Aplikace+Internet+Chat+Gaim Internet Messenger nebo příkazem gaim v okně terminálu.

Při prvním spuštění vytvořte seznam vašich účtů na různých chatovacích sítích kliknutím na Účty+Přidat. Zvolte protokol a zadejte své přihlašovací údaje. Pokud chcete být k síti přihlašováni automaticky, zaškrtněte volby Zapamatovat si heslo a Automatické přihlašování. Ke svému účtu můžete přidat ikonu (Ikona kamaráda a po kliknutí na Zobrazit více nastavení nastavit další volby (např. použité kódování). Dialog opusťte stisknutím tlačítka Uložit.

Nastavené účty se zobrazují v přihlašovacím okně. Z nabídky Účet zvolte účet, ke kterému se chcete připojit, zadejte své heslo a klikněte na Přihlášení. Můžete chatovat.

7.11.4. IP telefonie a videokonference v GnomeMeeting

GnomeMeeting umožňuje hovořit s dalšími lidmi pomocí internetové telefonie (VoIP) a videokonferencí. Knihu adres sdílí GnomeMeeting s aplikací Evolution, takže nemusíte kontaktní informace zadávat vícekrát. V lokální síti můžete vyhledávat uživatele GnomeMeeting, aniž byste předem znali kontaktní údaje. Můžete si zobrazit nejen video vašeho partnera, ale i svoje vlastní, takže máte přesný přehled o tom, co vysíláte.

GnomeMeeting otevřete volbou Aplikace+Internet+Telefonie+GnomeMeeting. Při prvním spuštění GnomeMeeting se otevře průvodce nastavením, který vás provede všemi potřebnými kroky.

7.11.5. Správa archívů pomocí File Roller

V GNOME je k práci s archívy souborů určena aplikace File Roller (Správce archívů). Umožňuje vytvářet a měnit archívy, prohlížet jejich obsah a rozbalovat je. Umí pracovat s archívy následujících typů: .tar, .tar.gz, .tgz, .tar.bz, .tbz, .tar.bz2, .tbz2, .tar.Z, .taz, .tar.lzo, .tzo, .zip, .rar, .lzh, .ear, .jar a .war. Umí také pracovat s jednotlivými soubory komprimovanými pomocí programů gzip, bzip, bzip2, compress a lzop.

Soubory v archívech si můžete snadno prohlížet v jiných aplikacích, aniž by bylo nutné archívy rozbalovat. Správce archívů také podporuje funkci táhni a pusť, takže je možné do jeho okna přetahovat ikony z plochy nebo správce souborů Nautilus. Správce archívů lze otevřít volbou Aplikace+Nástroje+Archivace+Správce archívů. Nový archív vytvoříte volbou Archiv+Nový. Zadejte jméno archívu (bez přípony), adresář, ve kterém se má vytvořit, a jeho typ. Pak dialog potvrďte kliknutím na tlačítko Nový. Nyní do archívu přidejte požadované soubory přetahováním ikon z plochy či ze správce souborů Nautilus. Soubory můžete vkládat také z nabídky volbou Upravit+Přidat soubory.

Jste-li s nastavením a přidáváním souborů hotovi, opusťte dialog. Archív bude k dispozici v zadaném adresáři. Chcete-li archív rozbalit, otevřete jej ve Správci archívů, zvolte Upravit+Rozbalit a zadejte cílový adresář.

7.11.6. Čtení zpráv pomocí Blam

Blam je nástroj pro sledování zpráv distribuovaných pomocí RSS kanálů. RSS automaticky přenáší novinky z webových stránek do vašeho počítače. Specializovaný program, tzv. agregátor, sbírá zprávy z řady různých zdrojů a v jednoduché formě je zpřístupňuje uživateli. Blam je snadno ovladatelný agregátor určený pro prostředí GNOME. Umožňuje automatické aktualizace v pravidelných intervalech.

Blam můžete otevřít volbou Aplikace+Internet+RSS čtečka+Čtečka Blam. Kanály jsou zobrazeny v levé části okna. Kliknutím na kanál se zobrazí titulky zpráv v horní části okna. Kliknutím na titulek zprávy se zobrazí její obsah v dolní části okna. Celý článek si můžete zobrazit kliknutím na odkaz Zobrazit v prohlížeči umístěny pod textem zprávy.

Obrázek 7.9. RSS čtečka Blam

RSS čtečka Blam

Nový kanál můžete přidat volbou Kanál+Přidat z hlavní nabídky čtečky, zadáním URL a kliknutím na Budiž. Například zadáním adresy http://www.novell.com/newsfeeds/rss/slp.xml přidáte do seznamu kanál SUSE Linux Professional Cool Solutions.