7.4. Správa souborů a adresářů aplikací Nautilus

Nautilus je správce a prohlížeč souborů pro prostředí GNOME. Můžete ho používat k vytváření adresářů a podadresářů, zobrazování a správě souborů, spouštění skriptů, otevírání adres a zápisu dat na CD. Následující část popisuje základní funkce Nautila a uvádí několik tipů k jeho nastavení. Více informací najdete v nápovědě k Nautilu. Nautilus můžete otevřít z nabídky Aplikace nebo poklepáním na ikonu Domov na ploše.

7.4.1. Navigace pomocí Nautila

Standardní okno Nautila je zobrazeno na obrázku 7.4 – „Standardní okno Nautila“. Výchozí pohled na obsah adresáře zobrazuje ikony a jména souborů. Při správném nastavení se může zobrazovat náhled obsahu souboru. Dvojité poklepání na ikonu složky otevře nové okno Nautila zobrazující její obsah.

Obrázek 7.4. Standardní okno Nautila

Standardní okno Nautila

Pro přechod mezi adresáři používejte rozbalovací nabídku v levém dolním rohu okna Nautila. Najdete v ní všechny rodičovské adresáře až po kořenový adresář. Adresář, který z nabídky zvolíte, se otevře v novém okně Nautila. Rodičovský adresář aktuálního adresáře můžete otevřít i z nabídky volbou Soubor+Otevřít rodiče. Pokud chcete zavřít rodičovské adresáře, zvolte Soubor+Zavřít rodičovské adresáře.

Pokud upřednostňujete chování jako u prohlížeče, klikněte pravým tlačítkem na adresář, který chcete prohlížet, a zvolte z nabídky Procházet adresář. Otevře se nové okno Nautila, s běžnými funkcemi, ale vzhledem prohlížeče. V tomto režimu můžete k navigaci používat tlačítka Zpět, Vpřed a Nahoru, podobně jako ve webovém prohlížeči. Funkce a možnosti konfigurace popsané v části 7.4.2 – „Správa souborů“ se vztahují i k tomuto režimu práce.

7.4.2. Správa souborů

Nautilus podporuje funkci táhnout a pustit (drag and drop). Jakýkoliv soubor či složku lze jednoduše přetáhnout na otevřené okno Nautila nebo mezi dvěma takovými okny. Chcete-li položku zkopírovat, nikoliv pouze přemístit, klikněte na ni, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a pak položku přetáhněte na požadované místo. Přetažení textu z okna aplikace do okna adresáře vytvoří nový textový soubor.

Pokud chcete vytvořit kopii souboru, můžete také použít funkci Upravit+Duplikovat. Pro vyjímání, kopírování a vkládání souborů můžete používat příkazy z nabídky Upravit nebo příkazy z kontextové nabídky, která se objeví, když kliknete pravým tlačítkem na ikonu souboru. Chcete-li soubor přejmenovat, použijte příkaz Přejmenovat z této kontextové nabídky.

Nautilus podporuje i práci se soubory po síti. Chcete-li se připojit ke vzdálenému serveru (FTP, SSH, HTTP, Samba atd.) zvolte z nabídky Soubor+Připojit se k serveru. V dialogu pak zvolte typ serveru, ke kterému se chcete připojit, a další informace, jako jméno adresáře, ke kterému chcete přistupovat, číslo portu a uživatelské jméno. Pokračujte stisknutím tlačítka Připojit. Vzdálený adresář se stane součástí nabídky Místa v panelu a objeví se jako ikona na ploše. Pokud se k tomuto serveru budete chtít v budoucnosti opět připojit, jen zvolte patřičnou položku z nabídky Místa a případně se autentizujte. Chcete-li spojení ukončit, klikněte pravým tlačítkem na ikonu na ploše a zvolte Odpojit svazek.

Nautilus umí i vypalovat CD. Pokud chcete vypálit adresář, zvolte (z nabídky okna Nautilu, nikoliv v panelu) Místa+Tvůrce CD/DVD a přetáhněte adresář na otevřené okno Tvůrce CD/DVD. Pak z nabídky zvolte Soubor+Zapsat na disk. Tím se data vypálí na CD nebo DVD médium.

7.4.3. Nastavení MIME typů

MIME typy určují, které aplikace mají otevírat které soubory, když se na jejich ikony poklepe ve správci souborů nebo prohlížeči. Skutečný typ souboru a jeho MIME typ spolu úzce souvisí. HTML soubor je soubor typu html a měl by být zaregistrován jako soubor s MIME typem text/html. Nautilus má vestavěnou podporu pro většinu běžných MIME typů, a pokud se rozhodnete soubor otevřít, spustí vhodnou aplikaci. V případě HTML souboru nabídne webový prohlížeč.

Pokud však nejste spokojeni s výchozím nastavením, které Nautilus nabízí, můžete chtít změnit nastavení MIME typů pro určité soubory. Změna výchozí aplikace přiřazené určitému MIME typu je velmi snadná.

Pro nastavení MIME typu:

  1. V okně Nautila klikněte pravým tlačítkem na soubor s MIME typem, který chcete změnit.

  2. Vyberte z nabídky Vlastnosti+Otevřít s.

  3. Klikněte na Přidat.

  4. Zvolte požadovanou aplikaci a klikněte na Přidat.

  5. Klikněte na Zavřít, čímž opustíte dialog.

Obrázek 7.5. Nastavení MIME typu

Nastavení MIME typu

Pokud dosud nebyl MIME typ správně zaregistrován, je postup stejný. Nastavení je globální, což znamená že vybranou aplikací se budou otvírat všechny soubory daného typu.