18.2. Spuštění GIMPu

GIMP spustíte z hlavní nabídky nebo příkazem gimp z příkazové řádky.

18.2.1. Počáteční konfigurace

Při prvním spuštění GIMPu se zobrazí průvodce konfigurací. Výchozí nastavení jsou ve většině případů správná. Pokud nastavení podrobně neznáte, jen klikejte na tlačítko Pokračovat.

18.2.2. Výchozí okna

Ve výchozím nastavení se otevřou tři okna. Můžete si je uspořádat podle libosti nebo, kromě panelu nástrojů, zavřít. Zavření panelu nástrojů totiž ukončí celou aplikaci. Ve výchozím nastavení GIMP ukládá rozložení oken, takže se ve stejném uspořádání objeví i při dalším spuštění programu.

18.2.2.1. Panel nástrojů

Hlavní okno GIMPu, viz obrázek 18.1 – „Panel nástrojů“ (↑Aplikace), obsahuje hlavní ovládací prvky. Lišta s nabídkou nahoře umožňuje přístup k souborovým funkcím, rozšířením a nápovědě. Pod ní jsou ikony s různými nástroji. Podržíte-li nad nimi myš, zobrazí se informace o daném nástroji.

Obrázek 18.1. Panel nástrojů

Panel nástrojů

Částečně se překrývající obdélníková pole zobrazují aktuální barvu popředí a pozadí. Ve výchozím nastavení je barva pozadí bílá a barva pozadí černá. Kliknete-li na ně, zobrazí se dialog pro výběr barvy. Kliknutím na symbol ohnuté oboustranné šipky obě barvy prohodíte. Kliknutím na černobílý symbol v levém dolním rohu nastavíte obě barvy na výchozí hodnoty.

Napravo je zobrazena aktuální stopa, vzorek a přechod. Kliknutím na ně zobrazíte dialog pro jejich výběr. Dolní část okna obsahuje dialog Volby nástrojů. Umožňuje nastavit volby pro aktuálně zvolený nástroj.

18.2.2.2. Vrstvy, kanály, cesty a historie vracení

V horní části okna je nabídka, pomocí které můžete měnit obrázek, ke kterému se dialogy vztahují (pro případ, že máte v GIMPu otevřeno najednou více obrázků). Klikáním na Automaticky přepínáte, zda má být tento obrázek volen automaticky (poslední, se kterým jste pracovali). Ve výchozím nastavení je volba Automaticky povolena.

Dialog Vrstvy zobrazuje jednotlivé vrstvy, ze kterých se obrázek skládá, a umožňuje s nimi manipulovat. Dialog Kanály zobrazuje barevné kanály obrázku.

Cesty jsou pokročilým nástrojem pro výběry částí obrázku a kreslení křivek. Dialog Cesty zobrazuje cesty v daném obrázku a umožňuje s nimi manipulovat. Historie vracení zobrazuje seznam posledních změn v obrázku.

Dolní část okna obsahuje tři karty umožňující měnit aktuální stopu, přechod a vzorek.