18.4. Uložení obrázku

Nejdůležitější funkcí vůbec je uložení obrázku, dostupné z nabídky jako Soubor+Uložit. Ukládejte raději častěji. Pokud chcete obrázek uložit pod novým jménem, použijte Soubor+Uložit jako. Výhodné je ukládat jednotlivé verze rozpracovaného obrázku pod různými jmény nebo do různých adresářů, abyste se k nim v případě potřeby mohli snadno vrátit.

Pokud poprvé ukládáte nový obrázek nebo použijete příkaz Uložit jako, objeví se dialog, ve kterém musíte určit jméno a typ souboru. V poli úplně nahoře zadejte jméno souboru. V rozbalovací nabídce Uložit do adresáře zvolte adresář, který chcete použít. Nabídka obsahuje nejdůležitější adresáře, jako váš domovský adresář, plochu nebo adresář diskety. Pokud chcete vybírat ze všech adresářů dostupných na vašem systému, nebo vytvořit nový adresář, otevřete část Procházet jiné adresáře (kliknuím na její jméno). V části Zvolte typ souboru se doporučuje ponechat výchozí volbu Podle přípony. GIMP tak určí typ souboru podle přípony v zadaném jménu souboru. Užitečné bývají následující typy souborů (souborové formáty):

XCF

XCF je nativní souborový formát GIMPu. Ukládá spolu s obrázkem i veškeré informace o vrstvách a cestách. I pokud potřebujete obrázek v jiném formátu, je obvykle výhodné uložit si kopii ve formátu XCF, neboť se tak usnadní případné dodatečné úpravy obrázku.

PAT

V tomto formátu ukládá GIMP vzorky. Pokud ho použijete pro uložení obrázku, budete moci obrázek používat v GIMPu jako vzorek.

JPG

JPG nebo JPEG je formát běžně používaný pro fotografie a webovou grafiku bez průhlednosti. Je komprimován způsobem, který výrazně snižuje velikost souboru, ale zároveň obrázek mírně poškozuje; část informace se ztrácí. Proto je při ukládání do tohoto formátu vhodné používat náhled a vyzkoušet si, jak působí nastavení kvality na konkrétní obrázek. Nastavení kvality v rozmezí 75-85 působí obvykle jen nepatrné poškození obrázku, ale výraznou úsporu velikosti souboru. Výhodné je uložit si kopii ve formátu bez ztrátové komprese, jako je např. XCF. Při úpravách obrázku ukládejte do JPG až hotový výsledek, nikdy ne pracovní verze. Opakované ukládání a otevírání obrázku ve formátu JPG může totiž vést ke zbytečné ztrátě kvality obrazu.

GIF

Ačkoliv byl tento formát v minulosti velmi často používán pro webovou grafiku s průhledností, dnes se od něj kvůli licenčním problémům ustupuje. GIF umožňuje ukládat i jednoduché animace. Je však omezen pouze na obrázky s indexovanými barvami. Pokud je v obrázku použito jen několik málo barev, je formát GIF velmi úsporný.

PNG

Formát PNG podporuje průhlednost, neztrátovou kompresi, je volně dostupný a bez licenčních problémů a je stále lépe podporován webovými prohlížeči. Proto rychle nahrazuje GIF. Má oproti němu také tu výhodu, že umožňuje ukládat i částečnou průhlednost. Lze tak dosáhnout plynulých přechodů mezi barevnými oblastmi a pozadím (vyhlazování).

Jste-li spokojeni s provedeným nastavením, klikněte na tlačítko Budiž, obrázek se tak uloží. Chcete-li ukládání odvolat, stiskněte tlačítko Zrušit. Pokud obrázek obsahuje informace a vlastnosti, které ve zvoleném formátu nelze uložit, objeví se dialog nabízející řešení. Stisknutím tlačítka Exportovat, pokud je v dialogu přítomno, situaci vyřešíte. Nakonec se objeví okno s volbami pro vybraný souborový formát. Výchozí nastavení dává ve většině případů dobré výsledky.