18.5. Tisk obrázků

Chcete-li obrázek vytisknout, vyberte z nabídky obrázku příkaz Soubor+Vytisknout. Pokud je vaše tiskárna v systému SUSE správně nakonfigurována, měla by se objevit v seznamu dostupných tiskáren označeném jako Název tiskárny. Někdy ale může být potřeba nastavit vhodný ovladač v dialogu přístupném po stisknutí tlačítka Nastavit tiskárnu. V položce Velikost média nastavte správnou velikost papíru či jiného tiskového média. Jeho typ nastavte v položce Typ média. Další nastavení jsou dostupná na kartě Nastavení obrázku/výstupu.

Obrázek 18.2. Tiskový dialog

Tiskový dialog

V dolní části dialogu nastavte velikost obrázku. Stisknutím tlačítka Použít původní velikost obrázku nastavíte hodnoty podle údajů v obrázku, který tisknete. V případě, že máte v obrázku nastavené správné rozlišení, to je doporučený postup. Pomocí nastavení v části Poloha nebo tažením myší v náhledu nastavíte polohu obrázku na tiskovém médiu.

Jste-li s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko Tisk. Chcete-li nastavení uložit pro pozdější použití, stiskněte místo toho tlačítko Vytisknout a uložit nastavení. Tlačítkem Zrušit tisk zrušíte.