18.3. Začínáme s GIMPem

Ačkoliv může začátečníkům připadat GIMP velmi složitý, většina uživatelů se s ním rychle sžije. Nejdůležitějšími operacemi jsou tvorba, otvírání a ukládání obrázků.

18.3.1. Vytvoření nového obrázku

Chcete-li vytvořit nový obrázek, zvolte Soubor+Nové nebo stiskněte Ctrl-N. Tím se otevře dialog s volbami pro nový obrázek. Pokud chcete, můžete z nabídky Šablona vybrat přednastavenou šablonu, podle které bude obrázek vytvořen. GIMP obsahuje řadu užitečných šablon, od papíru A4 až po obal na CD. Vlastní šablonu si můžete vytvořit volbou Soubor+Dialogy+Šablony a nastavením požadovaných hodnot v dialogu, který se objeví.

V části Velikost obrázku nastavte požadované rozměry v pixelech nebo jiných jednotkách, které vyberete z rozbalovací nabídky (palce, milimetry a další; zde zvolená jednotka bude používána i pro všechny operace v daném obrázku, které vyžadují zadání rozměru). Změna rozměru udaného v pixelech způsobí poměrnou změnu rozměru udaného ve fyzických jednotkách (milimetrech apod.) a naopak. Poměr mezi těmito jednotkami lze nastavit v položkách Rozlišení, které se zobrazí po otevření části Pokročilé možnosti (kliknutím na její název). Rozlišení 72 pixelů na palec (pixelů/in) přibližně odpovídá rozlišení monitoru, je tedy dostatečné například pro webovou grafiku. Při tisku na většině tiskárnách je pro přijatelnou kvalitu potřeba alespoň 300 pixelů na palec.

V položce Prostor barev zvolte, zda má být obrázek barevný (Barva RGB) nebo černobílý (Stupně šedi). V položce Vyplnit s vyberte, čím bude nový obrázek vyplněn. Volby Barva popředí a Barva pozadí vyplní nově vytvořený obrázek barvou popředí či pozadí nastavenou v panelu nástrojů; Bílá vyplní obrázek bílou barvou. Průhlednost vytvoří obrázek bezbarvý a průhledný, což je v GIMPu naznačeno viditelným vzorkem šachovnice, jakoby prosvítajícím zpoza obrázku. V položce Poznámka lze zadat libovolný komentář.

Jste-li s nastavením spokojeni, stiskněte Budiž. Výchozí nastavení obnovíte tlačítkem Obnovit. Tlačítkem Zrušit přerušíte vytváření nového obrázku.

18.3.2. Otevření existujícího obrázku

Chcete-li otevřít již existující obrázek, zvolte z nabídky Soubor+Otevřít nebo stiskněte Ctrl-O. V dialogu, který se objeví, zvolte požadovaný soubor a potvrďte tlačítkem Otevřít. Otevírání zrušíte tlačítkem Zrušit.

18.3.3. Okno obrázku

Nově vytvořený nebo otevřený obrázek se zobrazí ve vlastním okně. Lišta v jeho horní části obsahuje nabídky s funkcemi pro práci s obrázkem. Tato nabídka je dostupná také kliknutím pravého tlačítka myši do obrázku nebo kliknutím na malou šipku v levém horním rohu mezi měřítky.

Nabídka Soubor poskytuje standardní operace pro práci se soubory, jako Uložit a Vytisknout. Volba Zavřít aktuální obrázek zavře. Ukončit ukončí celou aplikaci.

Nabídka Zobrazení obsahuje příkazy pro nastavení způsobu zobrazení obrázku a jeho okna. Nový pohled otevře nové okno s aktuálním obrázkem. Změny obrázku v jednom z pohledů se promítají i v dalších pohledech na stejný obrázek. Pohledy jsou užitečné například tehdy, chcete-li vidět v jednom okně zvětšený detail obrázku, ale současně v dalším pohled na obrázek jako celek. Zvětšení nebo zmenšení obrázku v aktuálním okně můžete měnit volbami z podnabídky, která se otevře, vyberete-li položku Zvětšení. Zvolíte-li volbu Přizpůsobit obrázek oknu, zobrazí se obrázek v takové velikosti, aby přesně vyplnil okno.