16.3. Správa tagů

Tagy můžete použít pro třídění obrázků ve vaší sbírce. Pokud například budete chtít roztřídit fotografie svých blízkých, postupujte následujícím způsobem:

  1. Přejděte do režimu Procházet.

  2. V levé části okna zvolte kategorii Lidé a klikněte na ní pravým tlačítkem myši. Z kontextové nabídky zvolte položku Vytvořit nový tag a vytvořte tagy Kamarádi a Rodina. Nově vytvořené tagy se stanou podkategoriemi kategorie Lidé.

  3. Nyní tagy přiřaďte obrázkům či jejich skupinám. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek, zvolte Připojit tag a vyberte vhodný tag. Chcete-li tag přiřadit celé skupině obrázků, klikněte na první obrázek, podržte klávesu Shift a klikněte na poslední obrázek ze skupiny. Nejsou-li obrázky ze skupiny přímo za sebou, můžete jednotlivé obrázky přidávat nebo odebírat klikáním s podrženou klávesou Ctrl. Pak klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný obrázek ve vybrané skupině a přiřaďte tag.

Jsou-li fotografie označené tagy, můžete je podle tagů prohlížet. Pokud si například chcete prohlížet pouze fotografie členů své rodiny, zaškrtněte v levé části okna tag Rodina (podskupina kategorie Lidé). Vyhledávat podle tagů můžete i volbou Hledat+Hledat podle tagu. Výsledek hledání se zobrazí v okně náhledů.

Tagy lze odstraňovat stejně jednoduše jako přidávat (volbou Odstranit tag). Funkce pro práci s tagy jsou přístupné i z nabídky Tagy v nabídkové liště F-Spotu.