15.2. Možné problémy

V této části najdete postupy spojené s odstraněním nejčastějších problémů.

15.2.1. knx selže při pokusu o navázání připojení

Snažíte se připojit k NX serveru přes knx. Při inicializaci selže ověření uživatele.

Abyste zjistili příčinu a provedli nápravu postupujte následujícím způsobem:

 1. Překontrolujte, zda neběží na serveru Novell AppArmor, postup je uveden v části 15.2.2 – „Nelze se připojit k NX serveru“.

 2. Pokuste se znovu připojit k serveru.

 3. Překontrolujte, zda je na klientovi v nastavení firewallu v povolených službách uvedena také položka SSH. Pokud není, povolte SSH.

 4. Překontrolujte v nastavení firewallu serveru, zda jsou otevřené porty pro SSH a NX uvedené v části 15.1 – „Úvod do NX“. Pokud některé z uvedených portů jsou zakázány, otevřete je.

 5. Retry establishing a connection between knx and the server.

 6. Přihlaste se jako root na server a postupujte následujícím způsobem:

  1. Přejděte do adresáře /tmp a vyhledejte soubory zámků NX serveru:

   cd /
   ls -ltr .nX*
  2. Staré soubory zámků odstraňte

  3. Odhlaste se

 7. Znovu se pokuste připojit k serveru.

 8. Pomocí programu YaST na klientovi smažte a znovu nainstalujte knx klienta.

  Nyní byste měli být schopni se připojit k serveru.

15.2.2. Nelze se připojit k NX serveru

Po spuštění knx a inicializaci připojení systém vypsal následující chybové hlášení:

Connection to NX server could not be established. Connection timed out.

Abyste odhalili přičinu problémů, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k serveru jako uživatel root

 2. Ve výstupu příkazu dmesg vyhledejte hlášení podobné následujícímu příkladu:

  SubDomain: REJECTING r access to /var/lib/nxserver/home/.ssh/authorized_keys2 (sshd(31247) profile /usr/sbin/sshd active /usr/sbin/sshd)
  

  Podle této zprávy běží na serveru Novell AppArmor, který neumožňuje ssh démonovi přístup k některým NX souborům.

 3. Zakažte na počítači AppArmor

  nebo

  nastavte ssh do výukového režimu a nastavte správně práva přístupu k NX souborům v existujícím profilu- Více informací najdete v manuálu Novell AppArmor Powered by Immunix 2.0 Administration Guide.

 4. Připojte se k serveru.

15.2.3. Ověření uživatele proběhlo úspěšně, ale spojení není navázáno

Po spuštění knx se úspěšně ověříte, ale místo nového okna s novým sezením vypíše systém chybu podobnou následující:

Could not yet establish the connection to the remote proxy. Do you
  want to terminate the current session?

Pravděpodobnou příčinou je neotevřený port pro NX sezení na vašem firewallu. Proveďte nastavení podle postupu popsaného v části 15.1 – „Úvod do NX“.