8.6. Tisk z Firefoxu

Způsob, jakým Firefox zobrazený obsah vytiskne, můžete nastavit v dialogu Vzhled stránky. Zvolte z hlavní nabídky příkaz Soubor+Vzhled stránky a klikněte na kartu Formát a možnosti. Na ní můžete nastavit orientaci a měřítko tisku. Měřítko můžete zadat v procentech nebo ho nechat nastavit automaticky zaškrtnutím přepínače Na šířku stránky. Chcete-li vytisknout stránku i s pozadím, zaškrtněte přepínač Tisknout pozadí (barvy a obrázky). Na kartě Okraje & Záhlaví/zápatí můžete nastavit tiskové okraje a informace, které mají být vytištěny v záhlaví a zápatí stránky. Dialog ukončete tlačítkem OK.

Máte-li vzhled stránky nastaven, můžete ji vytisknout z hlavní nabídky příkazem Soubor+Tisk. V dialogu zvolte tiskárnu nebo soubor, do kterého se má stránka vytisknout. Po stisknutí tlačítka Vlastnosti můžete nastavit velikost papíru, příkaz pro tisk, zvolit barevný nebo černobílý tisk a mezeru mezi hranou papíru a okrajem. Jste-li s nastavením spokojeni, klikněte na tlačítko Tisk.