8.3. Správa záložek

Záložky představují pohodlný způsob ukládání odkazů na vaše oblíbené webové stránky. Chcete-li přidat právě zobrazenou stránku mezi vaše záložky, zvolte z hlavní nabídky Záložky+Přidat stránku k záložkám. Pokud je v prohlížeči více panelů se stránkami, přidá se mezi záložky pouze právě zobrazený panel.

Při vytváření záložky můžete upravit její jméno a určit složku, do které ji Firefox zařadí. Pokud chcete vytvořit záložky pro všechny panely v okně prohlížeče, zaškrtněte v dialogu přepínač Přidat všechny panely ve složce k záložkám. Firefox vytvoří novou složku a umístí do ní záložky pro všechny otevřené panely v aktuálním okně.

Chcete-li záložku odstranit, klikněte v hlavní nabídce na Záložky, v otevřené nabídce klikněte pravým tlačítkem myši na záložku, kterou chcete odstranit a z kontextové nabídky vyberte Smazat.

8.3.1. Použití správce záložek

Správce záložek lze použít k úpravám jména nebo adresy uložených záložek a k seskupování záložek do sekcí a složek. (viz obr. 8.2 – „Použití správce záložek ve Firefoxu“ (↑Aplikace)).

Obrázek 8.2. Použití správce záložek ve Firefoxu

Použití správce záložek ve Firefoxu

Správce záložek otevřete z hlavní nabídky volbou Záložky+Správce záložek. Otevře se okno zobrazující záložky. Novou složku vytvoříte tlačítkem Nová složka. Můžete zadat její název a popis. Novou záložku vytvoříte tlačítkem Nová záložka. Zadejte název, adresu, klíčové slovo a popis. Klíčové slovo je zkratka, pomocí které lze záložku vyvolat. Pokud chcete, aby se nově vytvořená záložka objevovala v postranní liště, zaškrtněte Nahrát tuto záložku v postranní liště.

8.3.2. Přenos záložek

Pokud jste v minulosti používali jiný webový prohlížeč, pravděpodobně chcete používat své staré nastavení a záložky i ve Firefoxu. V současnosti můžete importovat nastavení z prohlížečů Netscape 4.x, 6, 7, Mozilla 1.x a Opera.

Pro načtení nastavení vyberte z hlavní nabídky příkaz Soubor+Importovat. Vyberte prohlížeč, ze kterého chcete nastavení načíst. Po kliknutí na Další se nastavení načtou. Nově importované záložky budou uloženy v nové složce, jejíž jméno začíná předložkou Z.

8.3.3. Aktuální záložky

Aktuální (živé) záložky zobrazují vždy aktuální titulky nejnovějších zpráv v nabídce záložek. Tím šetří čas jinak nutný k ručnímu kontrole stránek.

Tuto funkci podporuje řada webových stránek a blogů. Pokud stránka tuto funkci podporuje, zobrazí se v pravém dolním rohu okna prohlížeče oranžový obdélník s nápisem RSS. Klikněte na něj a z nabídky zvolte položku Přihlásit k odebírání 'JMÉNO KANÁLU'. Otevře se dialog, ve kterém můžete zvolit jméno a umístění záložky. Potvrďte stisknutím tlačítka Přidat.

Některé stránky Firefoxu nesdělí, že tuto službu podporují, přestože ji skutečně podporují. Chcete-li v takovém případě aktuální záložku přidat ručně, potřebujete URL požadovaného kanálu. Udělejte následující:

  1. Otevřete správce záložek volbou Záložky+Správce záložek. Otevře se nové okno.

  2. Zvolte Soubor+Nová aktuální záložka. Otevře se nové dialogové okno.

  3. Zadejte jméno záložky a adresu RSS kanálu, například http://www.novell.com/newsfeeds/rss/coolsolutions.xml. Firefox aktualizuje záložky.

  4. Zavřete správce záložek.