8.5. Přizpůsobení Firefoxu

Firefox lze velmi dobře přizpůsobit potřebám konkrétního uživatele pomocí mnoha dostupných rozšíření, motivů vzhledu a klíčových slov pro rychlé vyhledávání na webu.

8.5.1. Rozšíření

Mozilla Firefox umožňuje rozšíření pomocí zásuvných modulů. Můžete si například do Firefoxu přidat nového správce stahování nebo rozšíření pro ovládání prohlížeče gesty myší. Výhodou je, že Firefox samotný zůstává malý a svižný.

Chcete-li nainstalovat nové rozšíření, zvolte z hlavní nabídky Nástroje+Správce rozšíření. V pravém dolním rohu dialogu klikněte na Získat nová rozšíření. Otevře se stránka s přehledem dostupných rozšíření pro váš prohlížeč. Vyberte si rozšíření, klikněte na něj a dále na odkaz Install now. Potvrďte instalaci. Po dokončení instalace a restartu prohlížeče bude rozšíření funkční. Přehled dostupných rozšíření si můžete prohlédnout i na adrese http://update.mozilla.org/.

Obrázek 8.3. Instalace rozšíření Firefoxu

Instalace rozšíření Firefoxu

8.5.2. Změna motivů vzhledu

Pokud se vám nelíbí standardní vzhled Firefoxu, nainstalujte si nový motiv vzhledu. Motivy nemění funkce prohlížeče, ale pouze jeho vzhled. Při instalací motivu se vás prohlížeč zeptá na potvrzení vašeho úmyslu. Po úspěšné instalaci můžete motiv aktivovat.

 1. Zvolte z hlavní nabídky příkaz Nástroje+Správce motivů vzhledu.

 2. Otevře se nový dialog. Pokud již máte nějaká témata nainstalována, zobrazí se v seznamu (viz obr.8.4 – „Instalace motivů vzhledu“ (↑Aplikace)). Chcete-li nainstalovat nový motiv, Klikněte na Získat nový motiv vzhledu.

  Obrázek 8.4. Instalace motivů vzhledu

  Instalace motivů vzhledu
 3. Otevře se nové okno se stránkou https://update.mozilla.org.

 4. Vyberte si téma a klikněte na Install Now.

 5. Potvrďte stažení a instalaci.

 6. Po úspěšném stažení motivu se motiv objeví v seznamu v dialogovém okně. Aktivujte ho a stiskněte tlačítko Použít motiv vzhledu.

 7. Zavřete okno a restartujte Firefox.

Mezi nainstalovanými motivy vzhledu lze přepínat v dialogu, který se otevře z hlavní nabídky příkazem Nástroje+Správce motivů vzhledu. V dialogu označte požadovaný vzhled a klikněte na Použít motiv vzhledu. Po restartu prohlížeče bude použit vybraný motiv. Pokud motiv již nechcete používat, můžete ho smazat pomocí tlačítka Odinstalovat ve stejném dialogu.

8.5.3. Chytrá klíčová slova pro vyhledávání na webu

Prohledávání internetu je jeden z nejdůležitějších úkolů, které musí prohlížeč plnit. Firefox vám umožňuje nastavit si vlastní chytrá klíčová slova, zkratky sloužící jako příkaz k prohledávání webu. Pokud například používáte často Wikipedii, ulehčete si hledání použitím klíčového slova:

 1. Navštivte Wikipedii http://cs.wikipedia.org.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte do pole pro vyhledávání na stránce Wikipedie a z nabídky vyberte příkaz K vyhledávání přiřadit klíčové slovo.

 3. Objeví se dialog Přidat záložku. V položce Název zadejte jméno stránky, např. Wikipedia (česky).

 4. V položce Klíčové slovo zadejte zkratku, kterou chcete k vyhledávání v české Wikipedii používat, např. wiki.

 5. V položce Vytvořit v zadejte složku záložek, do které se má záložka s klíčovým slovem uložit. Můžete vybrat libovolnou.

 6. Dialog potvrďte kliknutím na Přidat.

Tím jste vytvořili nové klíčové slovo pro vyhledávání. Kdykoliv budete potřebovat vyhledat článek v české Wikipedii, stačí když do pole umístění, kam za jiných okolností píšete adresu požadované stránky, napíšete vybrané klíčové slovo následované hledaným termínem. Pokud vás zajímá článek o Linuxu, napište wiki Linux.