13.4. Podpora souborů větších než 2 GB

Původně podporovaná maximální velikost linuxového souboru je 2 GB. Před příchodem multimediálních souborů a rozsáhlých databází se tato velikost zdála dostatečná. Především velmo rychlý rozmach digitálního zpracování médií sebou přinesl nutnost poupravit jádro a knihovnu C tak, aby bylo možné pracovat také se soubory většími než 2 GB. V současné době již LFS podporují prakticky všechny novější souborové systémy.

Následující tabulka poskytuje přehled současných omezení velikostí linuxových souborů a souborových systémů v jádrech řady 2.4.

Tabulka 13.2. Maximální velikost souborových systémů

Souborový systém

Velikost souboru [Byte]

Velikost souborového systému [Byte]

Ext2 or Ext3 (velikost bloku 1 kB)

234 (16 GB)

241 (2 TB)

Ext2 or Ext3 (velikost bloku 2 kB)

238 (256 GB)

243 (8 TB)

Ext2 or Ext3 (velikost bloku 4 kB)

241 (2 TB)

244 (16 TB)

Ext2 or Ext3 (velikost bloku 8 kB) (systémy s 8 kB stránkami jako Alpha)

246 (64 TB)

245 (32 TB)

ReiserFS v3

246 (64 GB)

245 (32 TB)

XFS

263 (8 EB)

263 (8 EB)

JFS (velikost bloku 512 bytů)

263 (8 EB)

249 (512 TB)

JFS (velikost bloku 4 kB)

263 (8 EB)

252 (4 PB)

NFSv2 (na straně klienta)

231 (2 GB)

263 (8 EB)

NFSv3 (na straně klienta)

263 (8 EB)

263 (8 EB)

[Important]Omezení linuxového jádra

Existují také omezení jádra:

V tabulce 13.2 – „Maximální velikost souborových systémů“ najdete omezení velikosti disku. Jádro 2.6 má následující vlastní omezení velikosti souborových systému a souborů:

Velikost souboru

Na 32 bitových systémech nemohou být soubory větší než 2 TB (241 bytů).

Velikost souborového systému

Souborové systémy mohou být veliké 2 na 73 73 bytů. Tohoto limitu v současné době ani reálně nelze kvůli omezením hardwaru dosáhnout.