2.2. Seznámení s aplikací Evolution

Výchozí okno si můžete prohlédnout na obrázku 2.1 – „Okno Evolution s poštou“ (↑Aplikace). Dostupné nabídky, položky nabídek a ikony v liště závisí na právě otevřené komponentě. V levém rámu zvolte informace, které se mají zobrazovat v pravém rámu. Velikost rámů můžete měnit tažením lišty, která je odděluje.

Obrázek 2.1. Okno Evolution s poštou

Okno Evolution s poštou

2.2.1. Pošta

Při práci s poštou zobrazuje horní polovina okna obsah aktuální složky. Ve spodní části vidíte náhled zvolené poštovní zprávy. Chcete-li zobrazit jinou poštovní složku, vyberte ji v levém rámu.

Lišta v horní části pravého rámu slouží k vyhledávání zpráv ve složce. Pokud chcete seřadit zprávy podle některé položky (Od, Předmět, Datum atd.), klikněte na požadovanou položku v záhlaví seznamu zpráv. Opakovaným klikáním na danou položku se přepíná vzestupné a sestupné třídění.

2.2.2. Kontakty

Tento pohled zobrazuje všechny adresy ve vašem adresáři. Chcete-li nějakou adresu vyhledat, použijte lištu hledání. Nové kontakty můžete přidávat pomocí tlačítka Nový v nástrojové liště.

2.2.3. Kalendář

Výchozí je zobrazení dne s měsíčním kalendářem a seznamem úkolů v pravé části. Pomocí ikon v liště nástrojů se můžete přepínat i do zobrazení týdne, pracovního týdne či měsíce. Můžete k tomu použít i nabídku Zobrazit+Aktuální zobrazení. Lištu hledání můžete použít k vyhledávání záznamů v kalendáři. Nové události, schůzky a úkoly můžete přidávat tlačítky v liště nástrojů. Tlačítka v liště nástrojů můžete používat i k pohybu v kalendáři a přechodu na určité datum.

2.2.4. Úkoly

Úkoly, jak název napovídá, obsahují seznam úkolů. Podrobnosti o vybraném úkolu jsou zobrazeny v dolní části okna. Nový úkol přidáte tlačítkem Nový nebo z nabídky volbou Soubor+Nový+Úkol. Lištu hledání můžete využít i k vyhledávání úkolů. Úkol můžete přidělit i spolupracovníkovi – kliknutím pravým tlačítkem myši na vybraný úkol a volbou Předat úkol z kontextové nabídky. Podrobnosti, např. termín dokončení nebo aktuální stav projektu, můžete přidat volbou Otevřít ze stejné nabídky.