2.4. Kontakty

Evolution může používat řadu různých adresářů. Dostupné adresáře jsou zobrazeny v levém rámu. Pomocí lišty hledání můžete kontakty vyhledávat. Kontakty můžete též importovat z řady různých formátů volbou Soubor+Importovat. Kliknutím pravým tlačítkem myši na kontakt se otevře nabídka s řadou různých příkazů, např. pro přeposlání kontaktu nebo pro uložení do formátu vCard. Dvojitým poklepáním na kontakt ho otevřete k editaci.

Obrázek 2.2. Adresář Evolution

Adresář Evolution

2.4.1. Přidávání kontaktů

Kromě jména a e-mailové adresy může Evolution ukládat další kontaktní údaje. E-mailovou adresu odesílatele lze rychle přidat kliknutím pravým tlačítkem myši na adresu při prohlížení zprávy. Chcete-li přidat úplně nový kontakt, klikněte na tlačítko Nový v pohledu Kontakty. V dialogu, který se otevře, zadejte kontaktní údaje.

Na kartě Kontakt zadejte jméno, e-mailové adresy, telefonní čísla a identity pro instant messaging. Na kartě Osobní informace zadejte další podrobnosti o sledované osobě. Na kartě Poštovní adresa si můžete poznamenat adresy pro klasickou papírovou poštu. Po vyplnění všech potřebných údajů klikněte na Budiž, kontakt se tak uloží do adresáře.

2.4.2. Vytvoření seznamu

Pokud často posíláte zprávy celé skupině lidí, můžete si práci ulehčit vytvořením seznamu. Zvolte z nabídky Soubor+Nový+Seznam kontaktů. Otevře se editor seznamu kontaktů. Zadejte jméno seznamu. Pak přidávejte požadované adresy. Můžete tak učinit jejich postupným zápisem do pole a klikáním na Přidat nebo přetahováním kontaktů z okna Kontakty. Aktivací Skrýt adresy... zajistíte, že příjemci nemohou vidět adresy ostatních příjemců. Dialog ukončete stisknutím Budiž. Seznam se tak stane jedním z vašich kontaktů.

2.4.3. Přidávání adresářů

Další GroupWise a Exchange adresáře můžete nastavit v nastavení příslušného účtu. Lokální či LDAP adresáře můžete přidat volbou Soubor+Nový+Adresář. V dialogu, který se otevře, zadejte typ a další požadované informace.