2.5. Kalendáře

Evolution umí pracovat s více kalendáři. Pomocí Soubor+Importovat můžete importovat kalendáře ve formátu iCalendar. Do adresáře si můžete zaznamenávat a plánovat schůzky a další události. Pokud chcete, může vám vaše plány připomínat.

Obrázek 2.3. Kalendář Evolution

Kalendář Evolution

2.5.1. Přidávání událostí

Chcete-li si do kalendáře zaznamenat novou událost, zvolte z nabídky Soubor+Nový+Událost. Na kartě Událost zadejte podrobnosti o události. Zvolení vhodné kategorie vám usnadní případné budoucí vyhledávání. Aktivací volby Alarm můžete nastavit funkci upozornění. Pokud se událost pravidelně opakuje, nastavte kartu Opakování. Dialog ukončete tlačítkem Budiž. Nová událost se objeví ve vašem kalendáři.

2.5.2. Nastavení schůzky

Pokud si chcete smluvit schůzku s dalšími lidmi, zvolte z nabídky Soubor+Nový+Schůzka. V otevřeném dialogu zadejte informace o schůzce. Na kartě Pozvánky nebo Plánování. zadejte účastníky schůzky. Chcete-li účastníky přidat ze svého adresáře, použijte tlačítko Kontakty. Plánování lze využít k volbě času, který vyhovuje všem účastníkům. Automatický výběr vám pomůže vhodný čas najít automaticky.

2.5.3. Přidávání kalendářů

Kalendáře GroupWise a Exchange je potřeba nastavit v nastavení účtu. Chcete-li přidat lokální nebo WWW kalendář, zvolte z nabídky Soubor+Nový+Kalendář. Pak vyberte vhodný typ a zadejte potřebné informace.