20.6. Struktura souboru odkazujícího na data pro zóny

Příklad 20.4. Data zóny moje-domena.cz

zone "moje-domena.cz" in {
   type master;
   file "moje-domena.zone";
   notify no;
};

Za zone je uveden název spravované domény, zde tedy moje-domena.cz, následovaný in a složenými závorkami, které obsahují volby pro tuto zónu (viz 20.5 – „Data zóny jina-domena.cz“). Chcete-li definovat sekundární (slave zone), změňte type na slave a uveďte nameserver, který spravuje zónu jako master (ale sám může být slave jiného serveru).

Příklad 20.5. Data zóny jina-domena.cz

zone "jina-domena.cz" in {
   type slave;
   file "slave/jina-domena.zone";
   masters { 10.0.0.1; };
};

Volby pro nastavení zón:

type master;

Volba master určuje, že je zóna spravována lokálním nameserverem. To předpokládá správně vytvořený soubor pro zónu.

type slave;

Zóna je transferována z jiného nameserveru. Volba musí být použita společně s volbou masters.

type hint;

Zóna . typu hint se používá pro specifikaci root nameserveru. Můžete ponechat výchozí nastavení.

file "moje-domena.zone" nebo "slave/jina-domena.zone";

Tato volba specifikuje soubor, ve kterém jsou uložena data pro doménu. V případě zóny typu slave není potřeba, neboť potřebné údaje jsou získány z jiného nameserveru. Aby byly primární (master) a sekundární (slave) soubory odlišeny, používá se pro sekundární soubory zvláštní adresář slave.

masters { IP adresa serveru; };

Tuto položku je třeba uvádět pouze u sekundárních (slave) zón. Specifikuje nameserver, ze kterého jsou získávána data o zóně.

allow-update { ! *; };

Tato volba určuje práva externích uživatelů pro zápis do konfigurace. To je obvykle z bezpečnostních důvodů nevhodné. Chybí-li tato položka, nebo je-li použit zápis uvedený výše, je zápis zakázán.