20.4. Nejdůležitější konfigurační volby v sekci options

directory "adresar";

Udává adresář, ve kterém BIND hledá soubory s daty o jednotlivých zónách. Obvykle je to adresář /var/lib/named.

forwarders { IP adresa; };

Určuje IP adresy jednoho nebo více nameserverů (většinou nameserverů poskytovatele), na které jsou DNS dotazy přeposílány v případě, že je není možné zodpovědět přímo. Řetězec IP adresa nahraďte IP adresou, např. 10.0.0.1.

forward first;

Tato volba způsobuje, že je DNS dotaz ihned, před dotazováním na root nameserveru, přeposílán. Místo forward first lze použít forward only, pak nebude root nameserver dotazován vůbec.

listen-on port 53 { 127.0.0.1; IP adresa; };

Tato položka sděluje BINDu, na kterém síťovém rozhraní a portu má poslouchat dotazy klientů. port 53 je standardní a není třeba jej explicitně uvádět. Zadáním adresy 127.0.0.1 povolíte dotazy z počítače localhost. Pokud je tato položka zcela vynechána, jsou standardně použita všechna rozhraní.

listen-on-v6 port 53 {any; };

Tato položka sděluje BINDu, aby naslouchal klientským požadavkům přes protokol IPv6. Jedinou alternativou k any je none (nenaslouchat IPv6 požadavkům). Server akceptuje pouze IPv6 adresy typu wild card.

query-source address * port 53;

Tato volba se používá pokud firewall blokuje externí DNS dotazy. BIND pak komunikuje přes port 53 a ne přes porty vyšší než 1024.

query-source-v6 address * port 53;

Tato volba určuje, jaký port má být použit pro IPv6 dotazy.

allow-query { 127.0.0.1; síť; };

Tato volba určuje sítě, ze kterých mohou klienti posílat DNS dotazy. Řetězec síť nahraďte adresou, např. 192.168.1/24. Číslo /24 je zkrácený zápis síťové masky 255.255.255.0.

allow-transfer { ! *; };

Tato volba řídí, které počítače mohou požadovat transfer zóny. V uvedeném příkladu jsou takové požadavky zcela zakázány pomocí ! *. Pokud by zde tato položka nebyla, bylo by možné provádět transfer zóny odkudkoliv a bez omezení.

statistics-interval 0;

Bez této položky generuje BIND každou hodinu několik řádků do protokolového souboru /var/log/messages. Nula potlačuje tento výstup, jinak je možné uvádět čas v minutách.

cleaning-interval 720;

Tato položka určuje, v jakém časovém odstupu bude BIND mazat svou cache (vyrovnávací paměť). Smazání cache vždy vygeneruje zápis do /var/log/messages. Čas se udává v minutách a výchozí hodnotou je 60 minut

interface-interval 0;

BIND pravidelně prohledává síťová rozhraní a hledá nová či odpojená rozhraní. Nula zamezí tomuto hledání a BIND bude pracovat pouze s rozhraními, která nalezne při startu. Čas se udává v minutách a výchozí hodnotou je 60 minut.

notify no;

Parametr no zabraňuje informování ostatních nameserverů při změně data pro zónu nebo restartu nameserveru.