20.8. Dynamická aktualizace údajů o zóně

Termín dynamická aktualizace se vztahuje na mechanizmy, kterými jsou záznamy v souborech zón na primárním (master) serveru přidávány, měněny nebo mazány. Tyto mechanismy jsou popsány v dokumentu RFC 2136. Dynamická aktualizace je pro každou zónu nastavována individuálně přidáním volitelného pravidla allow-update nebo update-policy. Dynamicky aktualizované zóny by neměly být upravovány ručně.

Záznamy, které se mají na serveru aktualizovat, přenesete příkazem nsupdate. Přesná syntaxe je popsána v manuálové stránce (man 8 nsupdate). Z bezpečnostních důvodů by všechny aktualizace měly být prováděny s využitím TSIG klíčů popsaných v kapitole 20.9 – „Bezpečné transakce“.