17.4. Použití Digikamu

Digikam je program pro stahování obrázků z fotoaparátu v prostředí KDE. Při prvním spuštění se program zeptá, kam má ukládat alba fotografií. Pokud zvolíte již existující adresář, Digikam použije všechny jeho podadresáře jako alba.

Po spuštění programu se objeví okno skládající se ze dvou částí. V levé části se zobrazí vaše alba, v pravé části fotografie ze zvoleného alba. Viz obrázek 17.1 – „Hlavní okno Digikamu“ (↑Aplikace).

Obrázek 17.1. Hlavní okno Digikamu

Hlavní okno Digikamu

17.4.1. Nastavení fotoaparátu

Fotoaparát v Digikamu nastavíte volbou Fotoaparát+Přidat fotoaparát z hlavní nabídky. Nejprve se pokuste přístroj detekovat automaticky stisknutím tlačítka Autodetekce. Pokud neuspějete, vyberte typ vašeho fotoaparátu ze seznamu, který se otevře po kliknutí na tlačítko Přidat. Pokud váš přístroj v seznamu není, zkuste podobný starší typ nebo volbu USB Mass Storage. Potvrďte stisknutím OK.

17.4.2. Stažení obrázků z fotoaparátu

Je-li fotoaparát správně nastavený, připojte se k němu volbou jeho jména (nastaveného v dialogu 17.4.1 – „Nastavení fotoaparátu“ (↑Aplikace)) z nabídky Fotoaparát. Digikam otevře nové okno a začne stahovat náhledy fotografií (viz obr. 17.2 – „Stažení obrázků z fotoaparátu“ (↑Aplikace)). Kliknutím pravým tlačítkem myši na náhled fotografie se otevře nabídka s řadou voleb. Pohled zobrazí fotografii v plné velikosti. Informace lze získat volbami Vlastnosti a EXIF informace. Další volby umožňují jednotlivé obrázky Stáhnout do počítače nebo Smazat.

Stisknutím tlačítka Pokročilé se zobrazí část dialogu, ve které lze nastavit automatické přejmenování fotografií a způsob, jakým se naloží s EXIF informacemi.

Obrázek 17.2. Stažení obrázků z fotoaparátu

Stažení obrázků z fotoaparátu

Možnost automatického přejmenování fotografií je užitečná v případě, že fotoaparát nepoužívá smysluplná jména. Stačí zadat základ jména a přidat datum a čas či číslo fotografie. O zbytek se postará Digikam.

Chcete-li stáhnout všechny fotografie, klikněte na tlačítko Stáhnout a zvolte Stáhnout vše. Chcete-li stáhnout jen některé, můžete je vybrat klikáním se stisknutou klávesou Ctrl. Pak klikněte na Stáhnout a zvolte Stáhnout vybrané. Ze seznamu vyberte, do jakého alba se mají fotografie stáhnout, případně vytvořte nové kliknutím na Nové album. Stisknutím tlačítka OK zahájíte stahování.

17.4.3. Získávání informací

Získávání informací o obrázcích je velmi jednoduché. Krátký souhrn získáte pouhým podržením myši nad obrázkem. Podrobnější informace získáte kliknutím pravým tlačítkem na obrázek a výběrem Vlastnosti z kontextové nabídky. Otevře se dialog obsahující tři karty: Obecné, EXIF a Histogram.

Karta Obecné obsahuje jméno, typ, vlastníka, velikost fotografie a souboru a několik dalších informací. Zajímavější je karta EXIF. Fotoaparát obvykle ke každému obrázku uloží metadata, která je Digikam schopný načíst a zobrazit v seznamu. Lze v něm nalézt údaje o expozici, jako je použitý čas, clona nebo ohnisková vzdálenost. Význam jednotlivých položek lze zjistit kliknutím na položku a stisknutím klávesové zkratky Shift-F1. Poslední karta, Histogram, zobrazuje statistické rozložení jasu ve fotografii.

17.4.4. Správa alb

Digikam ukládá ve výchozím nastavení všechny obrázky do složky Má alba. V této složce si můžete pro lepší orientaci vytvářet další podsložky, tzv. alba. Alba lze třídit podle adresářové struktury, tematických kolekcí (k zařazení alba do kolekce slouží dialog Upravit vlastnosti alba) nebo data vytvoření alba (i datum lze upravit v dialogu Upravit vlastnosti alba).

Nové album můžete vytvořit několika způsoby:

 • Stažením nových fotografií z fotoaparátu.

 • Vytvořením nového alba kliknutím na tlačítko Nové album v nástrojové liště.

 • Importem existujícího adresáře s fotografiemi z pevného disku (volbou Album+Importovat+Importovat složky).

 • Kliknutím pravým tlačítkem myši na Má alba a volbou Nové album z kontextové nabídky.

Vytváříte-li nové album, objeví se dialog. Zadejte v něm název alba, případně tematickou kolekci, do které patří, komentář a datum. Kolekce umožňují alba organizovat. Třídění alb podle kolekcí lze aktivovat volbou Pohled+Setřídit alba+Podle kolekce. Komentář se zobrazuje v záhlaví alba v hlavním okně. Datum se používá pro třídění, které lze aktivovat volbou Pohled+Setřídit alba+Podle data.

Digikam používá první fotografii z alba jako ikonu alba v seznamu Má alba. Chcete-li ikonu vytvořit z jiné fotografie, klikněte na zvolenou fotografii pravým tlačítkem myši a zvolte Nastavit jako náhled alba.

17.4.5. Správa tagů

Pokud máte velké množství fotografií a alb, může být jejich správa a orientace v nich velmi složitá. Orientaci usnadňuje systém tzv. tagů (Mé tagy).

Například máte řadu obrázků svého kamaráda a tyto fotografie jsou roztroušené po všech možných albech. Rádi byste o těchto fotografiích získali rychlý přehled, ale nechcete vytvářet další album a tím ničit celistvost již existujících alb. A právě k tomu slouží tagy. Nejdřív si vytvořte nový tag kliknutím pravým tlačítkem myši na Mé tagy+Lidé. Z kontextové nabídky zvolte Nový tag. Jako název zadejte jméno svého kamaráda (např. Honza), Můžete nastavit i ikonu. Potvrďte stisknutím OK.

Vytvořený tag přiřaďte fotografiím. V každém albu vyberte patřičné fotografie, klikněte pravým tlačítkem myši a přiřaďte jim tag volbou Přiřadit tag+Lidé+Honza. Můžete také fotografie přetáhnout na název tagu v levé části okna (Mé tagy). Všechny fotografie označené tagem Honza můžete zobrazit kliknutím na Mé tagy+Lidé+Honza. Fotografie mohou mít přířazen více než jeden tag.

Editaci tagů a komentářů se snaží usnadnit dialog, který můžete otevřít kliknutím pravým tlačítkem myši na fotografii a volbou Upravit komentáře a tagy. V dialogu je zobrazen náhled obrázku, pole pro komentář a seznam tagů. Tlačítka Předchozí a Vpřed umožňují přecházet mezi fotografiemi bez nutnosti uzavření dialogu. Dialog opusťte stisknutím tlačítka OK.

17.4.6. Export obrázků

Digikam nabízí několik způsobů exportu obrázků za účelem archivace či publikování. Umožňuje archivaci na CD či DVD (pomocí k3b), export HTML galerie a export do vzdálené galerie.

Chcete-li obrázky (podle alb či tagů) uložit na CD nebo DVD, proveďte následující:

 1. Z hlavní nabídky zvolte Album+Exportovat+Archivovat na CD/DVD.

 2. V dialogu Vytvořit archív na CD/DVD proveďte potřebná nastavení. V části Výběr zvolte, které části vaší sbírky (alba či tagy) se mají archivovat. V části HTML rozhraní nastavte, zda má být použito HTML rozhraní, zda se má archív po vložení CD/DVD do počítače sám spouštět a další parametry. V části Popis svazku nastavte jméno svazku a další parametry. V části Vypalování můžete pozměnit parametry vypalování.

 3. Jste-li s nastavením spokojeni, zahajte vypalování stiskem tlačítka OK.

Chcete-li svou sbírku exportovat jako HTML galerii, postupujte následovně:

 1. Z hlavní nabídky zvolte Album+Exportovat+HTML export.

 2. V dialogu Vytvořit galerii obrázků proveďte potřebná nastavení. V části Výběr zvolte, které části vaší sbírky se mají použít. V části Vzhled nastavte titulek a grafickou úpravu galerie. V části Album nastavte adresář, ve kterém se má galerie vytvořit, formát obrázků a množství metadat. V části Miniatury nastavte formát náhledů obrázků.

 3. Jste-li s nastavením spokojeni, zahajte tvorbu galerie stiskem tlačítka OK.

Chcete-li svou sbírku exportovat do galerie Remote Gallery na internetu, postupujte následovně:

 1. Získejte účet na webu hostujícím galerii.

 2. Z hlavní nabídky zvolte Soubor+Exportovat+Exportovat do Remote Gallery a zadejte URL, uživatelské jméno a heslo webu.

  Digikam naváže spojení a otevře nový dialog Gallery Export.

 3. Zvolte umístění nového alba v galerii.

 4. Klikněte na Nové album a zadejte požadované informace.

 5. Nahrajte obrázky stisknutím tlačítka Přidat fotografie.

17.4.7. Užitečné nástroje

Digikam nabízí celou řadu nástrojů, které vám usnadní práci s obrázky. Najdete je v nabídce Nástroje. Pár nejzajímavějších si nyní popíšeme.

17.4.7.1. Vytvoření kalendáře

Hezkým dárkem může být např. kalendář s vlastními obrázky. Průvodce vytvořením kalendáře (viz obr. 17.3 – „Tvorba šablony kalendáře“ (↑Aplikace)) otevřete volbou Nástroje+Vytvořit kalendář z hlavní nabídky Digikamu.

Nastavte potřebné parametry (velikost papíru, umístění obrázku, písmo atd.) a nastavení potvrďte stisknutím tlačítka Další. Nyní můžete zadat rok a zvolit obrázky pro jednotlivé měsíce. Po kliknutí na Další se zobrazí souhrn. Opětovné stisknutí tlačítka Další otevře dialog pro tisk v KDE. V něm můžete zvolit, zda chcete kalendář vytisknout, vygenerovat PDF nebo vytisknout pouze náhled.

Obrázek 17.3. Tvorba šablony kalendáře

Tvorba šablony kalendáře

17.4.7.2. Hledání stejných obrázků

Někdy určitou scénu vyfotografujete vícekrát, ale chcete si ponechat pouze nejlepší snímek. V takovém případě využijete funkci Najít stejné obrázky, která automaticky vyhledá stejné nebo velmi podobné obrázky.

Z hlavní nabídky Digikamu zvolte Nástroje+Najít stejné obrázky. Zvolte alba nebo tagy, ve kterých se mají duplikáty vyhledat. V části Metoda & cache zvolte metodu vyhledávání a její parametry. Po stisknutí tlačítka OK se provede vyhledávání.

Nalezené duplikáty se zobrazí v okně (viz obr. 17.4 – „Výsledky vyhledávání stejných obrázků“ (↑Aplikace). Zaškrtněte, které obrázky chcete smazat, a stiskněte Smazat. Dialog opusťte tlačítkem Zavřít.

Obrázek 17.4. Výsledky vyhledávání stejných obrázků

Výsledky vyhledávání stejných obrázků

17.4.7.3. Dávkové zpracování

Digikam umožňuje i dávkové zpracování obrázků. Obrázky tak lze hromadně přejmenovávat, konvertovat, měnit jejich velikost atd. Příkazy pro hromadné zpracování jsou dostupné volbou Nástroje+Dávkové zpracování z hlavní nabídky Digikamu.

17.4.8. Prohlížení a úpravy obrázků pomocí Digikamu

Digikam obsahuje vlastní program pro prohlížení a editaci obrázků. Otevře se, pokud poklepáte na náhled obrázku.

Tento nástroj můžete použít k jednoduchým úpravám vašich fotografií. Fotografie lze otáčet, ořezávat, převracet, provádět základní barevné korekce a aplikovat barevné filtry (například obrázek převést do odstínů šedi). Umožňuje také rychlé odstranění efektu červených očí.

Mezi nejdůležitější nabídky patří:

Obrázek

Volba Upravit komentáře a tagy otevírá dialog pro snadnou změnu komentáře a tagů přiřazených k obrázku. Volba Vlastnosti otevírá dialog s informacemi o obrázku, včetně EXIF dat a histogramu.

Upravit

Tato nabídka obsahuje nejdůležitější editační funkce. Podnabídka Barvy obsahuje funkce pro změnu barevnosti. Kromě ní jsou v nabídce dostupné funkce pro rozostřování či zaostřování fotografie. Chcete-li odstranit efekt červených očí, vyberte část obličeje s očima (kliknutím levým tlačítkem myši a tažením) a zvolte Korekce červených očí. Stupeň korekce zvolte podle toho, zda jste vybrali i velkou část obličeje či nikoliv.

Transformovat

Nabídka Transformovat obsahuje funkce pro otáčení, převracení, ořez a změnu velikosti. Pokud chcete, aby ořezová oblast měla pevně daný poměr stran, použijte funkci Ořez s pevným poměrem stran.

Filtry

Pokud chcete fotografie převést do odstínů šedi nebo dosáhnout sépiového efektu připomínajícího staré fotografie, použijte nabídku Filtry.

Podrobnější popis tohoto nástroje naleznete v nápovědě programu Digikam.

[Tip]Pokročilá úprava obrázků

Chcete-li dosáhnout při úpravě obrázků profesionálních výsledků, použijte specializovaný program GIMP, který je popsaný v kapitole 18 – „Grafický editor GIMP (↑Aplikace).