16.5. Export sbírky fotografií

F-Spot umožňuje řadu možností exportu sbírky fotografií. Potřebné funkce jsou dostupné z hlavní nabídky volbou Soubor+Exportovat. Nejpoužívanější jsou volby Exportovat do galerie na WWW a Exportovat na CD.

Chcete-li exportovat sbírku obrázků do webové galerie, postupujte následujícím způsobem:

  1. Vyberte obrázky určené k exportu.

  2. Z hlavní nabídky zvolte Soubor+Exportovat+Exportovat do galerie na WWW a vyberte galerii, do které se obrázky mají přidat. F-Spot naváže spojení s galerií. Zvolte album, do kterého se mají obrázky exportovat, a zda se má automaticky změnit velikost obrázků či zda se mají obrázky exportovat včetně popisků a poznámek.

Obrázek 16.4. Export obrázků do webové galerie

Export obrázků do webové galerie

Chcete-li exportovat (archivovat) sbírku obrázků na CD, postupujte následujícím způsobem:

  1. Vyberte obrázky určené k exportu.

  2. Z hlavní nabídky zvolte Soubor+Exportovat+Exportovat na CD a klikněte na Budiž.

    F-Spot zkopíruje soubory a otevře dialog pro vypalování CD. Zadejte jméno disku, rychlost zápisu a klikněte na Zapsat.

Obrázek 16.5. Export obrázků na CD

Export obrázků na CD