16.6. Základní úpravy obrázků pomocí programu F-Spot

F-Spot nabízí základní funkce pro úpravy obrázků, zvláště fotografií. Do režimu úprav se přepnete kliknutím na ikonu Upravit obrázek v nástrojové liště nebo dvojitým poklepáním na náhled obrázku. V režimu úprav lze mezi jednotlivými obrázky přecházet pomocí šipek umístěných v pravém dolním rohu okna. K dispozici jsou následující editační funkce:

Zaostření

Tato funkce je dostupná volbou Upravit+Zaostřit z hlavní nabídky. Nastavte parametry zaostřování Úroveň, Poloměr a Práh a klikněte na Budiž.

Ořez obrázku

Chcete-li obrázek oříznout podle vybrané oblasti, zvolte z rozbalovacího seznamu v levém dolním rohu okna buď pevný poměr stran nebo Žádné omezení. Tažením myši vyberte ořezovou oblast a stiskněte ikonu nůžek.

Odstranění červených očí

Pokud se na portrétní fotografii objevil efekt červených očí, vyberte tažením myši část obličeje s očima a klikněte na ikonu červeného oka.

Úprava barev

Kliknutím na ikonu histogramu se otevře dialog s histogramem umožňující upravit jas, kontrast, barevnou teplotu a další parametry barev fotografie.

[Tip]Pokročilá úprava obrázků

Chcete-li dosáhnout při úpravě obrázků profesionálních výsledků, použijte specializovaný program GIMP, který je popsaný v kapitole 18 – „Grafický editor GIMP (↑Aplikace).