23.2. Konfigurace DHCP serveru pomocí nástroje YaST

YaST DHCP modul umožňuje nastavit vlastní DHCP server pro lokální síť. Modul pracuje ve dvou různých režimech, jednoduchém a expertním:

Při prvním spuštění modulu vyvolá YaST průvodce, který vám pomůže provést základní konfiguraci DHCP serveru.

Výběr síťové karty

V prvním kroku YaST zjistí, jaká jsou na vašem systému dostupná síťová rozhraní, a zobrazí jejich seznam. Ze seznamu vyberte rozhraní, na kterém má DHCP server naslouchat, a otevřete pro toto rozhraní firewall zaškrtnutím položky Otevřít na firewallu zvolené rozhraní. Viz 23.1 – „DHCP server: Výběr karty“.

Obrázek 23.1. DHCP server: Výběr karty

DHCP server: Výběr karty
Obecná nastavení

V jednotlivých polích zadejte podrobnosti o klientech, které má DHCP server spravovat. Je třeba určit jméno domény, adresu časového serveru, adresu primárního a sekundárního DNS serveru, adresu tiskového serveru, WINS serveru (v případě smíšené sítě zahrnující počítače se systémem Linux i Windows), adresu výchozí brány a výchozí čas přidělení adresy. Viz 23.2 – „DHCP server: Obecná nastavení“.

Obrázek 23.2. DHCP server: Obecná nastavení

DHCP server: Obecná nastavení
Dynamické DHCP

V tomto kroku nastavte, jak mají být klientům přiřazovány dynamické IP adresy. Určete rozsah, ze kterého budou adresy přidělovány. Všechny adresy musejí mít stejnou masku. Nastavte rovněž dobu přidělení adresy, po jejímž uplynutí musí počítač zažádat o prodloužení přidělení. Můžete také určit maximální dobu, po kterou je IP na serveru blokována pro klienta (Max. čas přidělení). Viz obrázek 23.3 – „DHCP server: Dynamické DHCP“).

Obrázek 23.3. DHCP server: Dynamické DHCP

DHCP server: Dynamické DHCP
Ukončení konfigurace a nastavení režimu spouštění

V posledním dialogu konfiguračního průvodce zvolte, jak má být DHCP server spouštěn – automaticky při startu operačního systému nebo manuálně v případě potřeby (např. pro testovací účely). Klikněte na Konec, konfigurace DHCP serveru se tak dokončí. Viz obrázek 23.4 – „DHCP server: Spouštění systému“.

Obrázek 23.4. DHCP server: Spouštění systému

DHCP server: Spouštění systému