1.5. Instalační proces

Postup zobrazení instalačního procesu je závislý na nastevní parametrů startu. Sledovat můžete VNC nebo SSH instalaci..

1.5.1. VNC instalace

Pomocí VNC prohlížeče můžete nainstalovat systém SUSE Linux prakticky z libovolného operačního systému. V této části najdete návod pro VNC prohlížeč a webový prophlížeč.

1.5.1.1. Příprava VNC instalace

Vše co potřebujete pro VNC instalaci je zadání startovacích parametrů při startu systému (viz 1.4.3 – „Použití vlastních startovacích voleb“). Cílový systém se spustí do textového prostředí a bude čekat, dokud se k instalačnímu programu nepřipojí VNC klient.

Instalační program v textovém režimu vypíše IP adresu a display pro VNC instalaci. Zadejte data do VNC prohlížeče. Prohlížeč vás také požádá o VNC heslo.

Protože se instalační program oznamuje přes OpenSLP, můžete potřebné informace získat na libovolné stanici v síti také ze SLP prohlížeče:

 1. Spusťte prohlížeč Konqueror.

 2. Do pole adresy zadejte service://yast.installation.suse.

  Cílový systém se objeví v seznamu nalezených služeb v okně prohlížeče. KDE VNC prohlížeč spustíte kliknutím na ikonu systému. Alternativně můžete nalezené údaje zadat do VNC prohlížeče.

1.5.1.2. Připojení k instalačnímu programu

V zásadě máte dvě možnosti, jak se připojit k VNC serveru (v našem případě cílovému systému). Buď použijete VNC prohlížeč nebo se připojíte pomocí webového prohlížeče s podporou Javy.

V linuxovém systému můžete použít VNC prohlížeč tightvncPort aplikace TightVNC je k dispozici i pro systém Windows (http://www.tightvnc.com/download.html).

K instalačnímu programu se připojíte následujícím způsobem:

 1. Spusťte VNC prohlížeč.

 2. Zadejte IP a display získané ze SLP prohlížeče:

  ip_address:display_number 

  Otevře se okno, které bude vypadat jako normální lokální instalace pomocí programu YaST.

Webový prohlížeč dělá instalaci zcela nezávislou na klienském softwaru a operačním systéímu. Použít můžete jakýkoliv prohlížeč s podporou Javy (Firefox, Internet Explorer, Konqueror, Opera atd.) .

VNC instalaci provedete následujícím způsobem:

 1. Spusťte webový prohlížeč

 2. Jako adresu zadejte:

  http://ip_ciloveho_systemu:5801
 3. Zadejte VNC heslo. V okně prohlížeče se zobrazí standardní instalace pomocí programu YaST.

1.5.2. SSH instalace

Pomocí SSH můžete provádět vzdálenou instalaci z jakékoliv stanice s nainstalovaným SSH klientem.

1.5.2.1. Příprava na SSH instalaci

Podle klientského programu (OpenSSH pro Linux nebo PuTTY pro Windows) nastavte příslušné startovací parametry na cílovém systému. Podrobnosti najdete v 1.4.3 – „Použití vlastních startovacích voleb“. OpenSSH je součástí standardní instalace systému SUSE Linux.

1.5.2.2. Připojení k instalačnímu programu

 1. Získejte IP adresu cílového systému.

 2. V příkazové řádce zadejte příkaz:

  ssh -X root@ip_ciloveho_systemu
  

  Řetězec ip_ciloveho_systemu nahraďte IP adresou cílového systému.

 3. Při dotazu na uživatelské jméno zadejte root .

 4. Při výzvě k zadání hesla zadejte heslo uživatele root.

  Po úspěšném přihlášení se objeví prompt pro instalaci.

 5. Instalační program spustíte příkazem yast.

  Okno zobrazí standardní okno programu YaST jak je popsáno v části 1 – „Instalace pomocí nástroje YaST (↑Uživatelská příručka).